Lentoliikennestrategia säilyttänee Finavian vastuun myös maakuntakentistä

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriön työ Suomen lentoliikennestrategian osalta on valmistumassa. Maakuntien vastustus on mahdollisesti pelastamassa hiljaisempia lentokenttiä. Jatkoaikaa niille on tuomassa markkinaehtoinen ja säännöllinen lentoliikenne.

Suomen lentoasemaverkosto on erittäin kattava. Verrattuna koko EU-alueeseen Suomessa on viisi lentoasemaa miljoonaa asukasta kohti, kun EU:ssa niitä on vain yksi per miljoona asukasta. Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti lentoliikennestrategian valmistelun toukokuussa 2012. Väliraportti julkaistiin  joulukuussa 2013. Sen mukaan vaihtoehtoja oli neljä.

Nykytilan säilyttämisen lisäksi arviointimalleja oli Helsinki-Vantaan yhtiöittäminen, erinäinen määrä maakuntalentoasemian poistamisia Finavian vastuulta eli ns. keskuslentoasemamalli.

Vain pääkenttien säilyttäminen Finavian vastuulla sai osakseen suurta vastustusta maakunnista. Alueet ja kunnat ovat harjoittaneet voimakasta lobbausta lentokenttiensä ja lentoliikenteen säilyttämisen puolesta.

"Maakunnat haluavat pitää kiinni lentoasemistaan. Ne ovat niille pyhä asia", kertoo LVM:n lentoliikennestrategian projektipäällikkö ja neuvotteleva virkamies Risto Saari.


Säännöllinen liikenne turvaa jatkuvuuden

Lentoliikennestrategian odotetaankin säilyttävän Finavian vastuu myös maakuntakentistä niin kauan kuin niille on markkinaehtoista säännöllistä lentoliikennettä toiselta lentoasemalta Suomesta.

Ensimmäisten liipasimella olevan lentokentän arvellaan olevan Varkaus, jonne ei ole toviin ollut säännöllistä lentoliikennettä. Toisena leikkauslistalle saattaa joutua Pori, jonne ei ole lentoliikennettä Helsinki-Vantaalta. Lappeenrannan lentokentän osalta on lokakuussa tehty  aiesopimus, jonka mukaan toiminnan jatkaminen siirtyisi erityisen säätiön vastuulle.

Lapin lentokentät on puolestaan yhdistetty Lapland Airports -konseptin alle, jonka avulla sinne pyritään houkuttelemaan lisää matkustajia. Heikoimmilla Lapin kentistä on vain sesonkiliikenteen avulla toimiva Enontekiö. Se on kuitenkin pyrkinyt aktiivisesta lisäämään lentoja kentälle.

Lentoliikenteen kehitys seuraa melko tarkasti bruttokansantuotteen kehitystä. Kotimaan lentoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneen puolella prosentilla vuosittain koko 2000-luvun ajan. Suomen lentoasemien kokonaismatkustajamäärän ennustetaan vuonna 2030 olevan noin 25 miljoonaa. Helsinki-Vantaan osuus olisi noin 23 miljoonaa vuosittaista matkustajaa.

Lentoliikennestrategiatyöryhmän viimeinen kokous pidetään 9. joulukuuta. Tuolloin päätetään mm. tulevan strategian julkaisupäivä. Se saattaa venyä vuodenvaiheen yli.

Lue myös:

Artikkeli: Suomen lentoliikennestrategialle neljä vaihtoehtoa