Pelastushelikopteri Aslakin käyttö tehostuu

Aslak_2 Lapin pelastuslaitoksen sopimusyksikön pelastushelikopteri Aslakin käyttö tehostuu uuden yhteistyömallin myötä. Aslak hoitaa tarvittaessa ensihoidollisia tehtäviä sairaanhoitopiirin kenttäjohtajan pyynnöstä.

Lapin sairaanhoitopiirin, Lapin pelastushelikopteri Aslakin sekä Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ja FinnHEMS Oy:n edustajat kokoontuivat heinäkuun alussa keskustelemaan pelastushelikopteri Aslakin käytöstä ensihoitotehtävissä.

Jatkossa osapuolet tapaavat säännöllisesti muutamia kertoja vuodessa ja keskustelevat yhteistyön sujumisesta käytännössä. Lapin sairaanhoitopiirin tavoite on käyttää Aslakia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti myös tulevaisuudessa.

Lapin sairaanhoitopiiri ja OYS:n erityisvastuualueen ensihoitokeskus ovat täsmentämässä ohjeita pelastushelikopteri Aslakin käytöstä ensihoidon tehtävissä.

Sairaanhoitopiirin ensihoidon päivystävä kenttäjohtaja voi jatkossa pyytää pelastustoiminnan johtajalta helikopteria ensihoidon käyttöön, esim. kiireellisen hätätilapotilaan siirtoon ilmateitse sairaalaan tai lääkärin saamiseksi kohteeseen.

Helikopterin käytön tulee kuitenkin olla lääketieteellisesti perusteltua. Aslak ja samalla tehtävällä toimivat ensihoitoyksiköt toimivat Lapin sairaanhoitopiirin ja OYS-erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen sekä muiden viranomaisten ohjeiden mukaisesti.


Kopterissa moniosaajia

Aslakin pelastushelikopterissa sekä maayksikössä työskentelee moniammatillinen pelastustiimi myös potilaan ensihoidossa. Ensihoitoon perehtyneen lääkärin lisäksi mukana on terveydenhuollon ammatinharjoittajista pidettävään rekisteriin hyväksytty sairaanhoitaja/ensihoitaja sekä ammattipelastaja.

Aslakin pelastajilla on myös HCM (= Hems Crew Member) lisäkoulutus. HCM:n tehtäviin kuuluu lentosuunnistaminen, nousun ja laskun aikana tähystäminen, koneen vartiointi sekä pelastus ja ensi-hoitotehtävien suorittaminen tai avustaminen tapahtumapaikalla. Pelastaja on myös saanut koulutuksen avustaa lentäjää lentämiseen liittyvissä toimenpiteissä. 

 

Lue myös: