Presidentti vahvisti poliisille oikeudet puuttua drone-toimintaan teknisin ja voimakeinoin

Poliisi_RPAS_PoliisiPresidentti Sauli Niinistö vahvisti 22. helmikuuta lain poliisilain 2 luvun muuttamisesta. Laki tulee voimaan 18. maaliskuuta 2019. Se antaa poliisilla odotetun oikeuden puuttua miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun teknisin ja voimakeinoin sekä radioliikenteen avaamiseen.

Miehittämättömän ilmailun voimakas yleistyminen on luonut uudenlaisia turvallisuusuhkia ja nyt poliisi saa keinot niihin vastaamiseksi.

Poliisilakiin kirjattiin uusi pykälä, joka koskee oikeutta lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumiseen. Lakimuutoksen voimaan tulon jälkeen poliisi voi käyttää dronea kohtaan teknistä laitetta sekä oikeus käsitellä ilma-aluksen käyttöön liittyvää radioviestintää kohteen yksilöimiseksi sekä sijainnin määrittämiseksi.

Poliisi_pukuLakimuutos tuo poliisille myös oikeuden voimakeinojen käyttöön myös lennokin tai miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun puuttumiseksi taikka välittömästi uhkaavan rikoksen tai muun vaarallisen teon tai tapahtuman estämiseksi.

Käytettävissä ovat sellaiset tarpeelliset  voimakeinot, joita voidaan pitää puolustettavina.

Laki antaa poliisille oikeuden ottaa miehitämätön ilma-alus tilapäisesti haltuun, estää sen käyttö tai muutoin puuttua sen kulkuun, jos se on välttämätöntä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi tai jo aloitetun rikoksen keskeyttämiseksi, erityisten valvontakohteiden vartioimiseksi, poliisitehtävän tai merkittävän valtiollisen tapahtuman turvaamiseksi.

Lisäksi drone-toimintaan voidaan puuttua onnettomuuspaikalla suoritettavien toimenpiteiden tai toimenpiteen kohteena olevan henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.

Puolustusvoimat sai vuoden 2019 alusta oikeuden poistaa esimerkiksi varuskunta-alueille ja sotaharjoitusalueille saapuvat lennokit ja suojata Puolustusvoimien toimintaa miehittämättömän ilmailun aiheuttamaa uhkaa vastaan.

Lakimuutos mahdollistai Puolustusvoimille tekniikkaneutraalit keinot miehittämättömien ilma-alusten kulkuun puuttumiseksi. Myös Rajavartiolaitos on saamassa oikeudet dronetoimintaan puuttumiseksi.

Lue myös: