Rajan Dornierin tehtävä keskeytyi savuhavaintoon - MVX-hanke tarvitsee pikaisen rahoituspäätöksen

ohmvo1-4783Rajavartiolaitoksen Dornier 228 -valvontakoneen miehistö teki kesken lennon havainnon savunhajusta. Tehtävä keskeytyi ja ohjaajat laskeutuivat Poriin iltapäivästä maanantaina 23. elokuuta. Rajavartiolaitos on kertonut valvontakoneidensa luotettavuuden heikentenyneen ja uusien koneiden hankinta on tarpeen. Käynnissä olevalla MVX-hankkeella ei kuitenkaan vielä toistaiseksi ole rahoitusta.

Merivalvontalennolla ollut Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivueen Dornier 228 -valvontakoneessa (OH-MVO) tehty savuhavainto johti tehtävän keskeytymiseen. Ohjaajat laskeutuivat varotoimenpiteenä turvallisesti lähimmälle mahdolliselle lentokentälle Poriin maanantaina 23. elokuuta noin kello 15.00.

ohmvo4-4810Rajavartiolaitoksen mukaan savunhajun syyksi selvisi vikaantunut valvontajärjestelmän tietokone. Tulipalo tai sen vaara lennolla on merkittävä turvallisuusuhka. Kyseessä on jälleen yksi esimerkki nykyisten valvontakoneiden ja niiden järjestelmien ikääntymisestä.

 Aiemmin elokuussa valvontalentokoneella oli määrä esitellä kyvykkyyksiä Kaivari 21 -lentonäytöksessä pudottamalla öljynäytteenottopoiju. Esittely jäi tekemättä, sillä pian lentoonlähdön jälkeen kone vikaantui ja ohjaajat lensivät koneen takaisin Turkuun. Varakoneessa ei ollut rullaovea pudotustehtävään. Lisäksi tuolloin oli rikki myös lentokoneen valvontatutka.

Raja_Dornier_in_1Rajavartiolaitoksen nykyiset valvontalentokoneet on uusittava, sillä
ilman niiden hankintaa lakisääteisten tehtävien suorittaminen vaikeutuu. Rajavartiolaitoksen mukaan lentotehtäviä keskeytyy tai peruuntuu yhä useammin vikaantumisen johdosta.

Käynnissä oleva MVX-hanke kuuluu sisäministeriölle, jonka rahoitus on suurien haasteiden edessä  Rajavartiolaitoksen investointeihin on esitetty 60 miljoonan euron määrärahaa hallitusohjelman mukaisten kahden uuden valvontalentokoneen hankintaan. Tätä määrärahaa ei hankkeelle kuitenkaan ole vielä varattu. Rahoitusviiveen seurauksena MVX-hanke viivästyy merkittävästi.

Sisäministeriö esitti 13. elokuuta hallinnonalalleen määrärahaa vuoden 2022 talousarvioon yhteensä 1,692 miljardia euroa, mikä on 115,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa.

doriner_rajavartiolaitosRajavartiolaitoksen investointeihin esitettiin 60 miljoonan euron määrärahaa hallitusohjelman mukaisten kahden uuden valvontalentokoneen hankintaan.

Nykyiset kaksi 1990-luvulla hankittua Dornier 228 -valvontalentokonetta saavuttavat 30 vuoden käyttöiän vuonna 2025.

Mikäli valvontalentokoneita ei korvata, Suomella ei jatkossa ole kyseisiä operatiivisen toiminnan kannalta välttämättömiä suorituskykyjä rajavalvontaan, meripelastukseen, ympäristövalvontaan ja alueellisen koskemattomuuden valvontaan.

Uusilla koneilla kyettäisiin tuottamaan turvallisuutta monipuolisesti maalla ja merellä seuraavan 30 vuoden ajan. MH

Lue myös: