Rajan käytössä oleva RPAS-järjestelmä Kotkan merivartioasemalle - käyttö jatkuu marraskuun alkuun

EMSA_RPAS_Kotka pieniSuomenlahden merivartiosto jatkaa miehittämättömän Schiebel Camcopter S-100 ilma-aluksen (RPAS) lentotoimintaa Itäisellä Suomenlahdella marraskuun alkuun saakka. Nyt usean yksikön käytössä ollutta Ilma-alusta lennätetään Kotkan merivartioasemalta ja operointialue kattaa laajan merialueen Suomen rannikolla.

Rajavartiolaitos on heinäkuusta 2020 voinut hyödyntää uutta suorituskykyä operatiivisissa tehtävissään, kun sen käytössä on noin neljän kuukauden ajan Euroopan meriturvallisuusviraston EMSA (European Maritime Safety Agency) Schiebel Camcopter S-100 -RPAS-ratkaisu. Järjestelmää operoi Suomessa valmistaja, joka toimii Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

 Miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin rannikkovartiostotoimintoihin, käsittäen muun muassa rajaturvallisuus- ja meripelastustehtävät merialueella.

Heinäkuun 2020 alusta käyttöön otettu järjestelmä toimi ensivaiheessa Porkkalan merivartioasemalla, josta se siirrettiin Saaristomerelle ja Ahvenanmaalle sekä vartiolaiva Turvalle. Nyt RPAS-järjestelmä on käytössä Kotkan merivartioasemalla.

EMSA_RPAS_Kotka_2 pieniOperaation aikana toteutetaan kansainvälisen yhteistyön lisäksi myös kansallista viranomaisyhteistyötä muun muassa Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalastuksen valvojien kanssa. Lentojen aikana valvontasensoria hyödynnetään siis myös kalastuksen valvontatehtävissä.

  RPAS -kalusto on kehittyvä valvontasuorituskyky rannikkovartiostotoimintojen tehostamiseksi, mutta Rajavartiolaitoksen tarkoituksena ei ole korvata RPAS -kalustolla miehitettyjä ilma-aluksia. Miehittämättömät ilma-alukset täydentävät suorituskyvyillään nykyisiä valvontatoimintoja.

Lue myös: