Suomen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähennyssuunnitelma toimitettiin ICAO:lle

Taivas_1Suomen kansallinen ilmastonmuutosta ja päästövähennyksiä koskeva toimintasuunnitelma (State Action Plan) päivitettiin ja toimitettiin kansainväliselle siviili-ilmailujärjestö ICAO:lle. Suunnitelma on laadittu EU / ECAC -valtioiden keskenään sopiman mallin mukaisesti.

 Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n yleiskokouksessa sovittiin vuonna 2013 lentoliikenteen energiatehokkuuden parantamisesta vuosittain kahdella prosentilla vuoteen 2050 saakka.

Päätösten mukaan valtioiden tulee laatia toimintasuunnitelmat, joissa ne linjaavat toimensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi lentoliikenteen osalta sekä kansainvälisen lentoliikenteen CO2-päästöjen raportoinnista ICAO:lle.

Suomen nyt päivittämä suunnitelma sisältää kansallisen ja ylikansallisen osuuden. Kansallisia erityispiirteitä kuvaavan osuuden Trafi laati yhteistyössä suomalaisten lentoyhtiöiden, lentoaseman pitäjien ja lennonvarmistuspalveluiden tarjoajien sekä Nesteen kanssa.

Kansallinen osuus käsittelee Ilma-alusten teknistä kehitystä, biopolttoaineiden käyttöönottoa ja kehitystä, Ilmatilanhallintaa, lento-operaatioiden tehostusta sekä muita päästövähennyskeinoja.

Jälkimmäisen eli ylikansallisen osuuden luon-nosteli ACCAPEG-työryhmä (Aviation and Climate Change Action Plan Expert Group), jonka työhön Trafi osallistui.

 Lentoliikenteen kansainvälistä ympäristönsuojelutyötä tehdään YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n johdolla. ICAO:n ympäristötyötä koordinoi sen ympäristökomitea CAEP.

Trafi: State Action Plan of Finland International Aviation CO2 Emissions (PDF-tiedosto)

Lue myös: