Tulli päätti koronakoirahankkeensa - tarvittavan lakikirjauksen puute vei työt Vainulta ja Riesulta

koronakoira_tulliTulli on päättänyt koronakoirahankkeensa, jossa se oli kouluttanut kahta uutta koiraa tunnistamaan covid-19 -infektoituneita matkustajia. Toiminta ajettiin alas, sillä lakiin ei saatu tarvittavia kirjauksia, joka olisi mahdollistanut koronakoirien työskentelyn matkustajavirrassa sekä niiden virallisen aseman.

Keväällä 2020 Tulli selvitti mahdollisuuksia hyödyntää hyödyntää koronakoiria terveysturvallisuustehtävissä rajoilla. Koulutukseen valittiin labradorinnoutajat Vainu ja Riesu. Niiden kouluttaminen alkoi marraskuussa 2020 Helsinki-Vantaan lentoasemalle rakennetulla hajuharjoitteluradalla. Matkustajaliikennettä simuloi Tullin oma henkilökunta.

Tavoitteena oli päästä toteuttamaan haistelua aidossa matkustajavirrassa. Se olisi kuitenkin vaatinut lakimuutoksen tartuntatautilakiin. Ilman sitä Tullilla ei olisi riittäviä toimivaltuuksia.

Koronakoira_Riesu_tulliProjektissa koulutettiin kahta uutta koiraa tunnistamaan mahdollisesti infektoituneita matkustajia, jotta heidät olisi voitu ohjata terveysviranomaisten jatkotutkimuksiin.

Tulli kertoi 13. syyskuuta koronakoirahankkeen päättymisestä. Toimintaan valmistautuminen ja koirien kouluttaminen keskeytettiin, koska lakiin ei saatu vaadittavaa kirjausta, joka olisi mahdollistanut koronakoirien nenätyöskentelyn suoraan matkustajavirrassa. 

Tulli kertoo saaneensa STM:n kanssa yhteistyössä toteutetusta projektista paljon hyvää kokemusta omasta valmiudestaan sekä yhteistyöstä eri viranomaisten kanssa.

Koulutuksessa olleet koirat Vainu ja Riesu osoittautuivat koulutuksen aikana oppivaisiksi ja tomeriksi. Niiden avulla opittiin myös paljon uuden linjan kouluttamisesta. Vaikka Vainu ja Riesu eivät työkoiriksi päätyneetkään, molemmat saavat viettää aktiivista koiranelämää ohjaajiensa kotona.


Helsinki-Vantaalla toimi pandemian aikana myös koronakoirien oma hajuasema

koronakoirat_4kplHelsinki-Vantaan lentoasemalla on toiminut covid-19 -pandemian aikana syyskuusta 2020 alkaen myös yksityinen Wise Nosen operoima hajuasema. Wise Nosen koronakoirat kuten Kössi, Miina, ET ja Valo haistelivat tuhansia covid-19 -näytteitä. Niille myönnettiinkin erikoissankarikoiran arvonimet.

Suosio oli yllättävä ja jo ensimmäisen haistelukuukauden aikana ja päivittäisiä asiakkaita oli keskimäärin noin 100. Koiria ja asiakkaita avusti päivittäin 2-4 palveluneuvojaa.

Koronakoirat_jonoEnsimmäisen haistelukuukauden aikana koronakoirat nuuhkivat yli 2200 näytettä. Määrä vastasi reilua kuutta prosenttia kaikista sen aikaisesta ulkomaan matkustajamäärästä.

Kuukauden aikana positiivisia tuloksia saatiin 13 näytteen kohdalla eli 0,6% kaikista haistelluista. Lentoasemalla toteutuneet nenänielutestit antoivat samoihin aikoihin positiivisia tuloksia noin prosentista näytteitä.

koronakoiratesti_1Koronakoirien haistelutesti oli nopea ja tuloksen sai noin kahdessa minuutissa. Testitapa koettiin helppona ja miellyttävänä. Koirapelkoisenkaan ei tarvinnut olla huolissaan, sillä näytteenannossa ei ollut suoraa yhteyttä koiraan.

Wise Nosen koronakoirat haistelivat keskimäärin 40 näytettä päivässä. Ensimmäismäärä näytteitä tauotta oli 20. Koirien hyvinvointia seurattiin yksilötasolla ja taukoja pidettiin jaksamisen mukaan. Palkkiona koirille oli leluja ja leikkimistä.

koronakoiranuuhkii_1Wisen Nosen koronakoirat haistelivat keväällä 2021 vielä kotimaan lentojen matkustajia, mutta toiminta päättyi kokonaan huhtikuussa 2021. Tuolloin saapuvien matkustajien covid-19 -testaus siirtyi lentoasemalla ns. airsiden puolella toteutettavaksi. Tuolloin Wise Nosen koronakoirat olivat nuuhkineet jo noin 10 000 näytettä.

Haistelutesti ei kuitenkaan ollut virallinen eikä siten mahdollistanut esimerkiksi karanteenin lyhentämistä. Se ei siis korvannut nykyisinkin käytössä olevaa PCR-testiä. Virallinen koronakoirien suorittama testaus olisi vaatinut lakimuutoksen, johon Suomen Tulli nojasi aloittaessa koronakoirien kouluttamisen.

koronakoiratestitulosKoulutettujen koirien kyky löytää positiivisen koronavirusnäytteen antavat ihmiset on jopa niinkin hyvä kuin 94-100 prosenttia. Lisäksi koirat myös havaitsevat koronaviruksen huomattavasti pienemmästä virusmäärästä, kuin yleisesti käytettävät PCR-testit. Tämä tarkoittaa sitä, että koira pystyy tunnistamaan koronaviruksen ihmisestä aikaisemmin kuin laboratoriotestit. MH

Koronakoira_hajuasemallaLue myös: