Viranomaisten yhteinen CBRNE-harjoitus tiistaina Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Tulli_hihamerkkiHelsinki-Vantaan lentoaseman tavaraterminaalissa järjestetään viranomaisten yhteinen CBRNE-uhkien torjuntaan liittyvä pelastusharjoitus tiistaina 23. lokakuuta kello 9.30 alkaen. Harjoitus näkyy lentoasemalla mm. hälytysajoneuvojen liikkumisena.

CBRNE-uhalla tarkoitetaan kemiallisten aineiden (C), biologisten taudinaiheuttajien (B), radioaktiivisten aineiden (R), ydinaseiden (N) ja räjähteiden (E) väärinkäyttöä.
Tällaisten aineiden käyttö terrori-iskuissa on yksi mahdollinen uhkatilanne.

Postiliikenteessä liikkuvat laittomat kemikaalit ovat lisääntyneet ja monimuotoistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan laittomille markkinoille on tullut aineita, jotka ovat hengenvaarallisia ja altistavat ihmisen vakaville terveysriskeille jo pienestä ihokontaktista.

Viranomaisten yhteisellä harjoittelulla pidetään yllä valmiuksia poikkeustilanteiden hallintaan.

Vetovastuussa on Lentotulli ja mukana ovat Posti, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Finavia ja sen pelastustoimi, Itä-Uudenmaan poliisi, Säteilyturvakeskus (STUK) sekä tarkkailijana Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi). T.T.

Lue myös: