Tullin ja STUKin säteilyvalvonta paranee Helsinki-Vantaalla ja muilla ulkorajan toimipisteillä

Tulli_hihamerkkiTulli on saanut ulkorajojen valvontaan uudenaikaisia säteilyvalvontalaitteita. Asiantuntija apua toimintaan antaa Säteilyturvakeskus (STUK). Tullin tehtävä on estää ydinmateriaalien ja radioaktiivisten aineiden laiton maahantuonti. Lisäksi Tulli valvoo näiden säteilylähteiden tuontia, vientiä, siirtoja ja kauttakulkua rajanylityspaikoilla kuten Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

STUK tukee Tullia säteilyvalvontaan liittyvissä tehtävissä omalla asiantuntemuksellaan. Vuonna 2017 Tulli ja STUK selvittivät yhteistyössä 41 säteilyhälytystä. Tehostuneen valvonnan ja tiivistyneen yhteistyön myötä yhdessä selvitettyjen tapausten määrä on kasvanut.

Tullin käytössä olevista laitteista merkittävä osa on jo suorassa yhteydessä STUKiin ja lähettää reaaliaikaista tietoa säteilyasiantuntijalle.

Helsinki-Vantaan lentotulliin on myös syksyllä 2017 perustettu säteilyvalvonnan osaamiskeskus. Siellä tullivalvontahenkilöstölle annetaan jatkokoulutusta operatiivisessa säteilyvalvonnassa sekä pidetään yllä aiempaa osaamista. Kansallisten toimien ohella säteilyvalvonnan saralla tehdään kansainvälistä yhteistyötä.

Tulli_sateilumittaus_TulliLaillisiin lähetyksiin kohdistuvalla valvonnalla varmistetaan, että niitä varten on olemassa asianmukainen lupa. Tullin lakisääteisiin vastuisiin kuuluu myös tuontielintarvikkeiden radioaktiivisuuden valvonta.

Laillisia säteilylähteiden vienti- ja tuontikuljetuksia kulkee Suomen läpi useampia päivässä. Syöpähoidoissa käyneet henkilöt ja luonnon radioaktiiviset aineet voivat myös aiheuttaa säteilyhälytyksiä.

STUKin säteilyasiantuntijat pääsevät tietoverkkoja pitkin käsiksi Tullin säteilyilmaisinten tuottamaan mittaustietoon. Näin he pystyvät antamaan korkealaatuista asiantuntija-apua riippumatta ajankohdasta, tai siitä, missä ilmaisimet fyysisesti sijaitsevat.

Tulli ja STUK kouluttavat Tullin valvontahenkilöstöä säännöllisesti laitteiden käyttöön ja hälytyksen vaatimiin jatkotoimenpiteisiin. Asiantuntijatuen lisäksi STUK kilpailuttaa ja hankkii Tullin käytössä olevat säteilyvalvonnan laitteet.


Uudet teknologiat tehostavat valvontaa

Säteilyvalvonnan kehittyminen ja uusien laitteiden käyttöönotto rajanylityspaikoilla tehostavat valvontaa ja etenkin nopeuttavat säteilyhälytyksiin reagoimista. Tullin käytössä oleva uuden arkkitehtuurin järjestelmä osoittaa selvästi, mistä hälytys tulee ja mikä radioaktiivinen aine on kyseessä. Tämä auttaa tunnistamaan ne kohteet, joihin Tulli tekee jatkotoimenpiteitä.

Tullilla on käytössään STUKin hankkimat kiinteät säteilyvalvontaportit itärajan rajanylityspaikoilla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä osissa satamia.

Pohjois- ja länsirajalla, joissain satamissa ja muissa liikennevirroissa valvonta hoidetaan osin kiinteillä, osin liikuteltavilla säteilyvalvontalaitteilla.