Tutkimus: Lentäjät toiseksi luotetuin ammattikunta Suomessa


StripesSuomalaisten mielestä luotettavimpia ammattilaisia ovat palomiehet, lentäjät, sairaanhoitajat, apteekkityöntekijät ja poliisit. Asia käy ilmi Valittujen Palojen ja sen eurooppalaisten Reader’s Digest -sisarlehtien yhdessä brittiläisen Wyman Dillon –tutkimuslaitoksen kanssa tekemästä laajasta tutkimuksesta, jossa kysyttiin haastateltavien luottamusta eri ammattien edustajiin.

Suomalaisten luottamus eri alojen ammattilaisiin on keskimäärin vahvempaa kuin muissa Euroopan maissa.

Heihin suomalaiset luottavat eniten (luottamusprosentti)

1. Palomies 97
2. Lentäjä 96
3. Sairaanhoitaja 94
4. Apteekkityöntekijä 93
5. Poliisi 92

Ammattien luottamuusvertailun tulokset ovat samansuuntaiset myös koko Euroopan tasolla. Eurooppalaiset luottavat eniten palomieheen, lentäjään, sairaanhoitajaan ja apteekkityöntekijään.

Tutkimus toteutettiin viime vuodenvaihteessa 12 Euroopan maassa osana Reader’s Digestin laajaa Luotetuin merkki -tutkimusta (European Trusted Brands). Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 18 000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli yli 2000.

Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.

Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 18 eri kielellä ja 46 eri painoksena.

 

Tutkimus: Suomalainen luottaa eniten palomieheen, vähiten poliitikkoon