Työministeriö siirsi lennonjohtajien lisätehtäväkieltoa

EFES_2Palvelualojen työnantajat PALTA ry ja Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry (SLJY) jatkoivat tänään lennonjohtajien työehtosopimusta koskevan kiistan sovittelua valtakunnansovittelijan toimistossa. Tapaamisen päätteeksi sovittelija ilmoitti, että työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt siirtää lennonjohtajien ilmoittamaa työnseisausta.

Työministeriö on siirtänyt 30.07.2013 alkavaksi ilmoitettua lisätehtäväkieltoa kaksi viikkoa. Työministeri Lauri Ihalaisen mukaan lennonjohtajien työ on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä.

PALTAn varatoimitusjohtaja Tuomas Aarto pitää ministeriön ratkaisua hyvänä.

"Tänään käydyt keskustelut olivat rakentavia ja ne käytiin hyvässä hengessä. Siirtopäätös mahdollistaa sovittelun jatkamisen suunnitellusti jättäen aikaa osapuolten välisille keskusteluille", kommentoi Aarto.

Sovittelua jatketaan valtakunnansovittelijan toimistossa 5.8.2013 klo 14.00.


Lennonjohtajat vastustavat työpaikkojen pakkosiirtoa

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry:n jäsenet Suomen aluelennonjohdossa Tampereella eivät suorita mitään lisätehtäviä 13.08.2013 klo 08.00 alkaen. Kielto koskee noin 50 SLJY ry:n jäsenen suorittamia lisätehtäviä.

Lennonjohtajat suorittavat normaalisti työsopimuksensa mukaiset lennonjohtajan perustehtävät ja tulevat kaikkiin vuorolistan mukaisiin työvuoroihin. Työnantaja voi teettää lennonjohtajilla kaikkia muita kuin kiellon mukaisia työtehtäviä. Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä, eikä ihmishenkien turvaamiseksi tehtävää työtä.

Toimenpiteellä vastustetaan Finavia Oyj:n suunnitelmia siirtää aluelennonjohto Tampereelta Vantaalle. SLJY ry:n mielestä tällainen Suomen kannalta merkittävä strateginen lennonvarmistukseen liittyvä kysymys ei ole vain Finavia Oyj:n sisäinen asia.

SLJY_logo_1Kahden Suomen päälennonjohtoyksikön keskittäminen samoihin tiloihin kasvattaa merkittävästi riskiä koko Suomen lentoliikenteen lamautumiseen erilaisissa häiriötilanteissa. Siirto on myös Suomen alueellistamis- ja hajasijoitustavoitteiden vastaista.

Lisäksi SLJY ry kyseenalaistaa lennonvarmistuspalvelujen antamisen yhtiömuodossa. Lennonvarmistuspalveluun sisältyy julkisia hallintotehtäviä, viranomaistehtäviä sekä maanpuolustukseen liittyviä tehtäviä.

Finavia Oyj:n toiminnassa näkyy yhä enemmän ainoastaan taloudellisten näkökantojen huomioonottaminen. SLJY ry näkee, että tämä johtaa lentoturvallisuuden huonontumiseen. SLJY ry:n mielestä lennonvarmistuksen tulee olla valtion ylläpitämä toiminto ja sen toimintaedellytykset tulee turvata kaikissa taloudellisissa tilanteissa turvallisuutta vaarantamatta.

Lue myös:

 Artikkeli: Aluelennonjohto palaamassa takaisin Seutulaan?