AVI:t ottavat rajoilla käyttöön useaa henkilöä koskevat terveystarkastusmääräykset

Koronaliivi_1Perustuslakivaliokunnan kannanoton seurauksena aluehallintovirastot muuttavat tulkintaansa tartuntatautilain 16. pykälästä. Jatkossa aluehallintovirastot voivat yksilökohtaisten päätösten lisäksi määrätä yhdellä päätöksellä useita henkilöitä terveystarkastukseen.
Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista. Pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia kantoja. Hallitus on valmistellut lakimuutosta (HE15/2021 vp), jolla selkeytetään tartuntatautilain pykäliä 16 ja 22.  

Perustuslakivaliokunta on 5.3.2021 antanut lausunnon hallituksen esityksestä 15/2021. Osana lausuntoaan perustuslakivaliokunta on arvioinut, että aluehallintoviraston on mahdollista jo nykylainsäädännön perusteella määrätä rajanylityspaikoilla paitsi yksilöllisiä terveystarkastuksia myös niin sanottuja massatestejä.

Aluehallintovirastot ovat toimineet asiassa tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 antaman ohjauskirjeen ja sen oikeudellisen arvioinnin mukaisesti. Tämän arvion mukaan lähtökohtana on ollut testausten vapaaehtoisuus. Sen vuoksi tartuntatautilain 16. pykälän perusteella tehtävien terveystarkastusten on pitänyt olla yksilöpäätöksiä ja perustua yksilölliseen lääketieteelliseen arviointiin.

Aluehallintovirastot toimivat jatkossa perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaisesti ja määräävät tarvittaessa pakollisia terveystarkastuksia muutenkin kuin ns. yksilöpäätöksinä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä 11.3.2021 saatu uusi ohjaus tukee tätä tulkintaa. Ensimmäiset ns. massapäätökset annetaan jo kuluvalla viikolla Etelä-Suomessa.


Matkustajamäärät maltillisia – kunnat hyvin asemissa


Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä. Lain 15. pykälän mukaisesti aluehallintovirastot ovat määränneet kunnat järjestämään terveystarkastuksia rajanylityspaikoilla.

Tässä yhteydessä kuntia ohjattiin varmistamaan, että jokainen maahantulija osallistuu koronatestiin, ellei henkilöllä ole luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Jos henkilö on kieltäytynyt kunnan tarjoamasta terveystarkastuksesta, kunta on voinut pyytää aluehallintovirastolta yksilöllistä määräystä kyseiselle henkilölle.

Aluehallintovirastot ovat näitä määräyksiä myös tehneet. Tällä hetkellä maahantulijoiden määrä rajanylityspaikoilla on hyvin maltillinen, ja kuntien arvion mukaan testaukset rajanylityspaikoilla toimivat varsin kattavasti.

Lue myös: