Etelä-Suomen AVI teki massapäätöksen maahantulijoiden pakollisesta terveystarkastuksesta

korona_HEL_2Aluehallintaviraston 17. maaliskuuta tekemän päätöksen myötä jokaisen Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.
Helsingin satamiin, Helsinki-Vantaan lentoasemaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkaan kohdistuva päätös on voimassa 18.-31.3.2021 ja koskee ns. riskimaista saapuvia henkilöitä. Tällä tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat kahden viikon aikana ennen Suomeen tuloa oleskelleet maassa, jonka koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 ihmistä kahden viikon aikana.

Terveystarkastuksessa henkilö voi esittää todistuksen negatiivisesta koronavirustestistä, joka on tehty enintään kolme vuorokautta ennen maahantuloa. Tällöin häneltä ei lähtökohtaisesti oteta koronavirustestiä välittömästi maahantulon jälkeen. Vastaavalla tavalla toimitaan myös silloin, jos henkilö esittää luotettavan todistuksen sairastetusta koronavirustaudista, josta on alle puoli vuotta aikaa.

Määräys pakollisesta terveystarkastukseen osallistumisesta ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissä eikä Helsinki-Vantaan lentoaseman kauttakulkumatkustajia, jotka vaihtavat lentoasemalla ulkomaan jatkolennolle. Myöskään vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 16, jonka tulkintaa aluehallintovirastot ovat muuttaneet perustuslakivaliokunnan 5.3.2021 julkaiseman lausunnon ja sosiaali- ja terveysministeriön uusimman ohjeistuksen saatuaan. Aiemman tulkinnan mukaan aluehallintovirastolla oli mahdollisuus määrätä terveystarkastuksiin osallistuminen pakolliseksi vain yksilöllisin, henkilöön kohdistuvaan harkintaan perustuvin päätöksin.

Päätöstä tehdessään Etelä-Suomen aluehallintovirasto on ottanut huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta 17.3.2021 saamansa lausunnon sekä alueiden sairaanhoitopiirien epidemiologiseen asiantuntemukseen pohjautuvat arviot päätöksen välttämättömyydestä.


Kunnat toteuttavat terveystarkastukset rajanylityspaikoilla - testikattavuus jo nyt hyvä


Vantaan kaupungilta saadun tiedon mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on viikon 10 aikana suurimmalla osalla maahantulijoista ollut todistus negatiivisesta ennakkotestistä tai sairastetusta koronavirustaudista. Kokonaan koronavirustestistä kieltäytyjien osuus on ollut 0-2 % maahantulijoista.

Aluehallintaviraston  mukaan Helsingin kaupungin alueella sijaitseviin satamiin saapuvilla matkustajilla, pois lukien rahtiliikenne- ja logistiikkahenkilöstö, on tällä hetkellä esittää todistus 72 tunnin sisällä otetusta negatiivisesta koronatestistä tai kuuden kuukauden sisään sairastetusta koronavirustaudista. Testiin on osallistunut kuitenkin 6,5 % matkustajista.

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös velvoittaa maahan tulevat henkilöt osallistumaan kunnan järjestämään terveystarkastukseen. Terveystarkastuksen osana voidaan ottaa koronatesti.

Jos testiä ei voida perustellusta syystä ottaa, kunnan tai kuntayhtymän tartuntatautilääkäri voi harkintansa perusteella esimerkiksi määrätä maahantulijan karanteeniin.

Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee, että rajanylityspaikan terveysviranomaiset keräävät ja toimittavat riskimaista tulevien, terveystarkastukseen osallistuvien matkustajien henkilö- ja yhteystiedot oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaisille, jotka ohjaavat matkustajat vielä toiseen koronavirustestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

Tartuntatautilain pykälän 15 mukaisesti aluehallintovirastot ovat jo 26.2.2021 määränneet kunnat järjestämään terveystarkastukset rajanylityspaikoilla ja ohjaamaan maahantulijat koronatestiin maaliskuun ajan. Etelä-Suomen alueen rajanylityspaikoilla onkin tehostettu testausjärjestelyjä. Kaikille maahantulijoille on jo tarjottu testimahdollisuutta, ja vain hyvin pieni osa maahantulijoista, joilla ei ole ollut testistä vapauttavaa todistusta, on jättänyt osallistumatta testiin.

Määräyksen rikkominen voi johtaa rangaistukseen

Jos terveystarkastukseen määrätty henkilö ei noudata määräystä, kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tarvittaessa pyytää poliisilta virka-apua terveystarkastuksen suorittamiseksi. Jos henkilö kieltäytyy osallistumasta pakolliseen terveystarkastukseen, voi seurauksena olla rikoslain perusteella sakko- tai enintään kolmen kuukauden vankeusrangaistus terveydensuojelurikkomuksesta.

Lue myös: