EUn ja USAn siviili-ilmailun turvallisuussopimus astuu voimaan

Maaliskuussa 2011 päätökseen saatujen neuvotteluiden myötä allekirjoitettu EU:n ja Yhdysvaltojen välille solmittu siviili-ilmailun turvallisuussopimus on astunut voimaan.

Euroopan komission Siim Kallaksen mukaan tätä päivää on odotettu pitkään koko ilmailualalla. Kolmen vuoden pitkät neuvottelut ovat takana ja sopimuksen uskotaan tuovan säästöjä sekä uusia mahdollisuuksia yrityksille. Lisäksi on vihdoin saavutettu molemminpuolinen luottamus turvallisuusasioissa.


Agreement between the United States of America and the European Community
on cooperation in the regulation of civil aviation safety