Euroopan ilmakuljetusalalle reilut kilpailusäännöt – neuvosto tukee väliaikaista sopimusta

Taivas_1Euroopan unioni on tuomassa ilmakuljetusalalleen mekanismin, jolla varmistetaan tasapuoliset kilpailuedellytykset EU:n ja sen ulkopuolisten liikenteenharjoittajien välillä. Päämäärä on auttaa säilyttämään hyvät yhteydet kaikkialla EU:ssa.

Jäsenmaiden suurlähettiläät hyväksyivät 12. joulukuuta Euroopan parlamentin kanssa saavutetun alustavan yhteisymmärryksen tästä uudistuksesta. Uudistusta pidetään välttämättömänä ilmakuljetusalalla, jolla on ominaista kasvava globaali kilpailu ja jolla ei tätä ennen ole ollut tehokasta välinettä puuttua epäreiluihin kaupan käytäntöihin.

"EU:lla on nyt lopulta väline, jolla varmistetaan terve kilpailu kaikkien lentoyhtiöiden välillä. Kaikkien lentomatkustajien kannalta tämä merkitsee myös alhaisempia maksuja ja parempia yhteyksiä", sanoi Itävallan liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri ja neuvoston puheenjohtaja Norbert Hofer.

Yhteisymmärryksen perusteella sekä kattaviin EU:n sopimuksiin että kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin, joita EU-maat ovat tehneet kolmansien maiden kanssa, sovelletaan yhtä ja samaa menettelyä, jolla voidaan käynnistää tutkinta tai päättää mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

Komissiolla on valtuudet aloittaa tutkinta tai päättää korjaustoimenpiteistä, jos kilpailua vääristävä käytäntö on aiheuttanut vahinkoa EU:n lentoliikenteen harjoittajalle tai muodostaa selvästi vahingon uhan. Jälkimmäisessä tapauksessa korjaustoimenpiteet tulevat voimaan vasta, kun uhka on kehittynyt tosiasialliseksi vahingoksi.

Lineup_jono_1Korjaustoimenpiteet voivat olla taloudellisia tai operatiivisia, ja ne hyväksytään komission täytäntöönpanosäädöksellä. Operatiivisten toimenpiteiden kohdalla noudatetaan kuitenkin tiukempaa menettelyä.

Kun ehdotettu asetus on virallisesti hyväksytty, se korvaa nykyisen asetuksen, jossa on monia puutteita ja jota ei ole koskaan sovellettu käytännössä. Kansainvälisellä tasolla Maailman kauppajärjestöllä (WTO) tai Kansainvälisellä siviili-ilmailujärjestöllä (ICAO) ei ole nykyisin minkäänlaisia puitteita säännellä lentoliikenteen harjoittajien välistä kilpailua.

Coreperissa kokoontuneet suurlähettiläät hyväksyivät 20. marraskuuta saavutetun yhteisymmärryksen. Kun lingvistijuristit ovat viimeistelleet tekstin, se on hyväksyttävä virallisesti ensin parlamentissa ja sitten neuvostossa. Kun asetus on hyväksytty, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta.