Finavia sai kasvua kansainvälisestä lentomatkustuksesta

Helsinki-VantaaAlkuvuoden kokonaismatkustajamäärät olivat Finavian lentoasemilla edellisen vuoden tasolla. Kasvu tuli kansainvälisestä lentomatkustuksesta sekä vaihtomatkustuksesta. Finavian liiketulos vuoden 2015 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta oli 23,4 miljoonaa euroa ennen kertaluontoisia eriä. Tulosta rasittavat epäonnistuneet johdannaiskaupat.

Finavian liikevaihto vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli 172,5 miljoonaa euroa (176,1). Laskua oli 2,1 prosenttia vuoden 2014 vastaavasta jaksosta. Liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisesti Helsinki-Vantaan kaupallisen liiketoimintamallin muutos.

Helsinki-Vantaan lentoaseman osalta liikevaihto laski 3,5 prosenttia ollen 94,2 miljoonaa euroa vuoden 2015 ensimmäisellä puolikkaalla. Liikevaihdon laskuun vaikutta olennaisesti dutyfree- myymälöiden liittäminen osaksi alan kansainvälisen toimijan myymäläketjua. Toimella arvioidaan kuitenkin jatkossa olevan positiivinen vaikutus tulokseen.

Lennonvarmistusliiketoiminnan 33,5 miljoonan euron liikevaihto syntyi pääosin lentoasemien lennonvarmistusmaksuista ja lentoreittimaksuista. Liikevaihto nousi 1,1 prosenttia. Tämä johtui lentoreittimaksun hinnankorotuksesta. Ylilentojen määrät kasvoivat alkuvuonna, mutta laskeutumisten määrä oli edelleen laskussa. Laskeutumiset vähenivät katsauskaudella 3,9 prosenttia

Lentoasemaverkoston liikevaihto oli vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla 22,5 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon oli 4,9 prosenttia.


Kokonaismatkustajamäärät kasvussa

Finavian lentoasemien kokonaismatkustajamäärä kasvoi 0,1 prosenttia verrattuna vuoden 2014 vastaavaan jaksoon. Matkustajamäärä oli 9,8 miljoonaa matkustajaa (9,7).

Kansainvälisessä lentoliikenteessä matkustajamäärä kasvoi 0,3 prosenttia. Helsinki-Vantaan lentoaseman kansainvälinen vaihtomatkustus kehittyi edelleen myönteisesti alkuvuonna ja matkustajien määrä kasvoi 3,0 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna.

KariSavolainen_finavia"Matkustajamäärät ovat lähteneet kasvuun Euroopan alueella, mikä on seurausta talousalueen varovaisen positiivisesta kehityksestä. Samaan aikaan halpalehtoyhtiöt ovat kasvattaneet markkinoitaan alueella", avaa Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen nykytilannetta.

"Suomessakin kansainvälinen vaihtomatkustus on jatkanut alkuvuonna hyvää kasvuaan. Muussa liikenteessä kehitys on ollut vaatimattomampaa, sillä Suomen muuta EU-aluetta heikompi talouskehitys sekä Venäjän markkinan haasteellisuus ovat vaikuttaneet lentomatkailuun Suomessa negatiivisesti".


Kasvua haetaan Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn parantamisella

Helsinki_Airport_terminalFinavialla on käynnissä mittava investointi Helsinki-Vantaan kilpailukyvyn kehittämiseksi ja kansainvälisen kilpailuaseman varmistamiseksi. Kaikkiaan noin 900 miljoonan euron hanke on edennyt aikataulussa.

Finavian arvioiden mukaan kansainvälisen matkustuksen kasvusta on saatavissa Suomelle hyvä siivu, kun kapasiteettia saadaan nostettua.

"Eri toimijoiden yhteisenä tavoitteena tulee olla se, että Suomen kautta kulkevat lentomatkustajat saadaan myös pysähtymään Suomessa nykyistä pidemmäksi aikaa", sanoo Savolainen.


Johdannaiskaupat rasittivat tulosta

 Finavian tulosta ovat rasittaneet vuosina 2009-2011 tehdyt ei-suojaavat johdannaissopimukset, jotka havaittiin vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä alkuvuodesta 2012, ja joista Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi selvityksensä 2013.

"Olemme toisella vuosineljänneksellä saaneet suunnitelman mukaisesti suljettua pääosin ei-suojaavat korkojohdannaissopimukset, mikä parantaa oleellisesti Finavian mahdollisuuksia hallita riskejä. Finavia on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta ei-suojaavilla johdannaissopimuksilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta yhtiön liiketoiminnalle", kertoo Savolainen.

"Loppuvuoden näkymiä sumentaa yleinen talouden epävarmuus. Uskomme kuitenkin, että palveluidemme kysyntä jatkaa kasvuaan muun muassa Suomeen sijoittuvien uusien lentokoneiden ansiosta", päättää Savolainen.

Finavian osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 (PDF-tiedosto)

Lue myös: