Ilmavoimat: Ruska 17 harjoitutti ilmapuolustuskokonaisuutta onnistuneesti

HN-456_nousu_101017Ilmavoimien Ruska 17 -ilmaoperaatioharjoitus koulutti kaikkia ilmavoimien sodanajan joukkotyyppejä toimimaan ilmapuolustuksen poikkeusolojen tehtävissä. Ilmavoimien esikuntapäällikkö Jari Mikkonen on tyytyväinen harjoitukseen ja kiittää mm. motivoitunutta reserviä sekä harjoituksen sotatoimialueella asuvia kansalaisia

Eversti_Jari_Mikkonen"Ruska 17 -harjoitus oli onnistunut koko ilmavoimien taistelua harjoituttanut kokonaisuus. Tämän vuoden harjoituksessa pystyimme kouluttamaan koko ilmaoperaatioissa tarvittavaa ketjua tehokkaasti ja turvallisesti. Tukikohtatoiminta kaikkine osa-alueineen, tulenkäytön ja valvonnan johtaminen, operatiivinen johtaminen ja lentotoiminta eri tehtäväalueineen muodostavat kokonaisuuden, jonka kaikki osatekijät tulee hallita", kertoo ilmavoimien esikuntapäällikkö prikaatikenraali Jari Mikkonen (arkistokuvassa vasemmalla).

"Kuluneen viikon aikana toteutimme laajoja ilmaoperaatioita, mukaan lukien ilmasta maahan -vaikuttaminen, menestyksellisesti. Tällainen kaikkia ilmavoimien sodan ajan joukkotyyppejä kouluttava ja suorituskykyjä testaava harjoitus on ilmapuolustuksellemme elintärkeä", hän jatkaa.

ruska17_1Ruska-harjoitusten päätavoitteena oli kouluttaa puolustusvoimien henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä toimimaan Suomen ilmapuolustuksen poikkeusolojen tehtävissä kaikilla sen osa-alueilla.

"Ammattitaitoinen henkilöstö on suorituskykymme avaintekijä. Ruska 17 -harjoitus tarjosi erinomaisen koulutusmahdollisuuden niin kantahenkilökunnan ja reservin kuin myös varusmiesten kouluttamiseen. Osaava ja motivoitunut reservi mahdollistaa toimintamme jatkuvuuden, tuo joustavuutta ja lisää taistelunkestävyyttä. Saadun palautteen ja eri joukoissa käydessäni näkemäni toiminnan perusteella reservimme on erittäin motivoitunutta ja ammattitaitoista", prikaatikenraali Mikkonen kiittelee.

39823_Ruska_17"Ruotsin ilmavoimat osallistui harjoitukseen niin sinisellä kuin punaisella puolella. Suomen ja Ruotsin välinen syvenevä puolustusyhteistyö konkretisoitui tällä viikolla yhteisiksi ilmaoperaatioiksi. Osoitimme olevamme niin menetelmällisesti kuin teknisestikin erittäin hyvin yhteensopivia. Tämä mahdollistaa yhteistoiminnan edelleen syventämisen. Osallistumalla toistemme harjoituksiin mahdollistamme laajemmat ja monipuolisemmat ilmaoperaatiot ja kehitämme suorituskykyjämme", prikaatikenraali Mikkonen toteaa.

"Kiitän kaikkia harjoitusjoukkoja erinomaisista suorituksista ja varsinkin "sotatoimialueella" asuvia kansalaisia ymmärryksestä joskus kovaakin melua aiheuttavia ilmaoperaatioita kohtaan!", päättää prikaatikenraali Mikkonen.

Lue myös: