Kansalaisaloite ja kuntalaisaloite tukevat Malmin lentoasemaa - allekirjoitukset voi jättää netissä

Malmi_Smolna_2Malmin lentoasemasta on vireillä kuntalaisaloite kansanäänestyksen järjestämisestä ilmailukäytöstä. Aloite on jo nyt reilun 14 000 ihmisen tukijamäärällä kaikkien aikojen suurin kuntalaisaloite Suomessa. Samaan aikaan käynnissä on myös Lähetyslentäjien käynnistämä kansalaisaloite lentokentän luonnonsuojelusta. Se on kerännyt muutamassa päivässä yli 5000 allekirjoitusta. Edellisten lisäksi lentokenttäalue on esitetty suojeltavaksi myös luonnonsuojelulain perusteella.

Malmin lentokentän kohtalosta on kiistelty jo vuosikymmeniä. Lentoaseman puolustajat huomauttavat, että Helsinki ei ole kertaakaan kysynyt asiasta suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. Myös vaihtoehdot ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen yhdistämisestä on sivuutettu ilman selvityksiä.

Malmin-lentoasema-ilmasta_2Tukensa lentoasemakokonaisuuden suojelemiseksi ovat antaneet mm. Museovirasto, Europa Nostra, Europa Nostra Suomi ja DOCOMOMO Suomi Finland ry.

Kansanäänestystä ja riippumatonta mielipidemittausta on ehdotettu useita kertoja Helsingin kaupunginvaltuustossa. Se ei kuitenkaan ole hyväksynyt näitä valtuustoaloitteita. Valtuuston mukaan aloitteen tulee tulla kansalaisilta, ei valtuuston sisältä.

Tämän seurauksena käynnissä on kuntalaisaloite, jossa on kyse kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän tulevaisuudesta.

Kuntalaisaloitteen allekirjoittajat esittävät, että Helsinki järjestää viimeistään puolen vuoden kuluessa aloitteen luovuttamisesta kansanäänestyksen Malmin lentokenttäalueen käytöstä.

Toisena kohtana esitetään, että kaupunki lykkää kentän toiminnan alasajoon tähtäävien päätösten toimeenpanoa, kunnes mainittu äänestys on järjestetty.

Varsinainen vaalikysymys on kuntalaisaloitteessa seuraava: Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä? Vastauksia on kaksi: Kyllä ja Ei. Tämän kuntalaisaloitteen on allekirjoittanut jo 14 365 kuntalaista.

Malmi_eduskunta_4

Kansalaisaloitteessa haetaan toimia luonnonsuojelualueen perustamiseksi, jonka tarkoitus on säilyttää Malmin lentokenttäalueen luonnon monimuotoisuus nykyisellään ja nykyisen laajuisena sekä erityisesti säilyttää erittäin uhanalainen luontotyyppi laaja avoin niittyalue sekä sitä ympäröivien reuna-alueiden luonto.

Allekirjoittavat vaativat, että valtio ryhtyy tarvittaviin toimiin, joista päätetään tarkemmin lainvalmistelun yhteydessä.

Tarvittavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi luonnonsuojelun asiantuntijoiden kuuleminen, niittyjen ylläpidosta ja kentän toiminnasta vastaavien eri osapuolien kuuleminen ja tarpeiden huomioiminen, luonnonsuojelualueeseen liitettävän kenttäalueen ja sitä ympäröivien alueiden tarkempi rajaaminen sekä tarvittaessa alueen pakkolunastaminen Helsingin kaupungilta julkiseen etuun perustuen.

Luonnonsuojelualueen perustaminen edellyttää kansalaisaloitteen mukaan myös, että luonnonsuojelualueeksi otettavalle Malmin lentokentälle ja sen ympäröiville reuna-alueille määrätään viipymättä toimenpidekielto lain valmistelun ajaksi.

Kyseinen kansalaisaloite on saanut jo 5132 allekirjoitusta.

Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

Luonnonsuojelualueen perustaminen Malmin lentokentän alueelle

Lue myös: