LVM tukee Sodankylän ja Pyhtään GPS-pohjaisten lähestymisten luontia sekä Lappeenrantaa

LVM_1Liikenne- ja viestintäministeriö on myöntänyt valtionavustusta lentopaikoille miljoona euroa. Summalla tuetaan valvomattomien lentopaikkojen mittarilähestymismetelmien luomista sekä Lappeenrannan lentoaseman toimintaa.

 Lappeenrannan lentoasemalle, Sodankylän lentopaikalle ja Redstone Aerolle Pyhtäällä tukea myönnettiin yhteensä miljoona euroa.

Lappeenrannan lentoasema saa 820 000 euroa avustuksen. Lappeenrannan lentoaseman liikennemäärät ovat vahvassa kasvussa.

Sodankylän lentopaikka saa 80 000 euron avustuksen ja Redstone Aero saa Pyhtään lentopaikalle 100 000 euron avustuksen. Nämä avustukset myönnetään GPS-pohjaisen mittarilähestymisjärjestelmän luomiseen.

Tämä järjestelmä voisi mahdollistaa valvomattomien lentopaikkojen operoinnin uudella kustannustehokkaalla tavalla ja uudenlaisella lentoliikenteellä. Onnistuessaan malli voitaisiin viedä myös muille lentopaikoille.

Lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon varattua määrärahaa voidaan käyttää valtionavustuksen maksamiseen Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.

Lue myös: