Norwegian järjestelee omistustaan turvatakseen taloutensa sekä toiminnan jatkumisen

Norwegian_planesNorwegian pyrkii tekemään omistusjärjestelyjä, joissa yhtiön velkojat saavat tilalle osuuksia yhtiöstä. Kyseisellä järjestelyllä Norwegian pyrkii täyttämään Norjan valtion vaatimukset lisärahoitukselle sekä luomaan vankan perustan nykyisille omistajille sekä luotottajille.

Norwegianin hallitus pyrkii ehdottamillaan toimilla täyttämään vaatimukset toisesta ja kolmannesta valtion tukirahoituspaketista, joka on kokonaisuudessaan kolme miljardia Norjan kruunua. Summa vastaa noin 270 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on muuntaa keskeisten sidosryhmien kuten leasingyhtiöiden, joukko- ja vaihtovelkakirjahaltioiden saatavat erilaisilla järjestelyillä osuuksiksi lentoyhtiöstä.

Velkajärjestelyllä ja uuden pääoman turvin Norwegian voisi ylläpitää toimintaansa koronaviruspandemian aikana ja valmistautua avaamaan reittiverkostoaan sekä palauttamaan lomauttamansa työntekijät takaisin töidensä pariin.

"Toimet ovat välttämättömiä Norjan valtion rahoituksen seuraavien erien turvaamiseksi. Ne ovat välttämättömiä myös yhtiön tulevaisuuden kannalta”, sanoi Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram.

Ratkaisuja odotetaan tehtävän ennen 5. toukokuuta, kun Norwegianin hallitus kokoontuu seuraavan kerran.

Norwegian_engine"Toimet luovat paremman pohjan Norwegianin palaamiseksi taivaalle aiempaa vahvempana yhtiönä. Olemme jo aloittaneet työn rakentaaksemme tulevaisuuden uuden Norwegianin ja se työ jatkuu tulevien viikkojen aikana täydellä voimalla", jatkoi Schram.

Norwegian odotti vuodelta 2020 positiivista tulosta tehtyään merkittäviä toimia reittiverkostonsa optimoinnissa vuonna 2019. Maaliskuussa 2020 yhtiö kuitenkin joutui antamaan tulosvaroituksen koronaviruspandemian takia. Norwegian on tehnyt sen jälkeen merkittäviä toimia kustannusten säästämiseksi.

Lue myös: