Patria aloitti laajat yhteistoimintaneuvottelut - koskee Suomessa toimivaa henkilöstöä

Patria_HW_huolto_1Patriassa aloitetaan Suomessa toimivaa henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut poislukien Millog Oy sekä Aerostructures- ja Systems-liiketoimintojen tuotanto-organisaatiot. Neuvottelut aloitetaan tuotannollisista, taloudellisista sekä toiminnan uudelleenjärjestelytarpeesta johtuvista syistä.

 Neuvotteluissa harkitaan toimintamallin muutoksia ja sen aiheuttamaa tarvetta organisoida työtä uudelleen perustuen yhtiön uuteen strategiaan. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 130 henkilön vähentämiseen. Vaihtoehtoina on kuitenkin erilaiset sopeuttamistoimet kuten lomautukset, ulkoistukset ja osa-aikaisuudet.

"Käynnissä on konserninlaajuiset yt-neuvottelut", kertoo Patrian viestintäjohtaja Birgitta Selonen Lentoposti.fi:lle.

 Patrian strategiaa tarkasteltiin uuden toimitusjohtaja Olli Isotalon myötä tavanomaista perusteellisesti syksyn 2016 aikana. Hallitus hyväksyi strategian tammikuussa 2017. Sen mukaisesti Patria keskittyy edelleen tarjoamaan ilmailu- ja sotilasasiakkailleen näiden kaluston käytettävyyttä ja suorituskyvyn jatkuvaa kehittämistä. Tavoitteena on edelleen laajentaa elinkaarentukipalveluita eri puolustussektoreilla. Suuntana ovat kansainväliset toiminnot.

Patrian yt:n taustalla ovat  tulosennusteen epävarmuustekijät. Varsinaisia lukuja julkaistaan tulostiedotteessa 24. elokuuta yhdessä Kongsbergin kanssa.

Patria_FTD_ohjaamo_kouluttajaYT-menettelyn piirissä on mm. koko Aviationin liiketoiminta, joka käsittää mm. lentokoneiden ja helikoptereiden elinkaaripalveluja. Toimintoja on Jämsässä, Linnavuoressa, Pirkkalassa, Utissa ja Tikkakoskella.

Komposiittisia lentokonerakenteita valmistaja ja ylläpitävä Aerostuctures-liiketoiminta kävi tuotannon osalta omat yt:n jo aiemmin. Uudet yt:t koskevan yksikön muita toimintoja.

Lentokoulutusta tarjoava Patria Pilot Training oy on osa Aviationia ja siten myös yt-neuvotteluiden piirissä. Voimakkaasti rekrytoiva Finnair on kuitenkin nostanut myös lentokoulutustarpeen uudelle tasolle. Patrian lentokoulutusorganisaation osalta yt-menettely koskeekin lähinnä hallintoa.

"Pirkkalan toimipisteen siviililentokoulutus- ja Tikkakosken sotilaslentokoulutushenkilöstö on sopeuttamistoimien ulkopuolella. Väkeä haetaan jopa lisää", kertoo Aviation-liiketoiminnan johtaja Martti Wallin Lentoposti.fi:lle

"Haemme kauttalinjan kannattavuutta paremmaksi eikä tähän liity mitään suurta dramatiikkaa. Kyseessä on usean tekijän summa ja tuloskehitys on ollut alkuvuodesta edellistä heikompi.", täsmentää Wallin tilannetta.

Patria_NH90_SweYksi kasvumahdollisuus voisi olla Ruotsin NH90-helikoptereiden retrofit-asennukset, joista Patria käy neuvotteluja. Suomen Maavoimien viimeisetkin NH90-kopterit ovat parhaillaan retrofit asenuksissa ns. FOC-konfiguraatioon. Ne valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Patria on kansainvälinen puolustus-, turvallisuus- ja ilmailualan elinkaaren tukipalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja. Konsernissa toimii 2 800 ammattilaista.

Lue myös: