Patria lomauttaa Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnoissa

Patria_flagsPatrian muutosneuvottelut määräaikaisista lomautuksista Hallin Helicopters-yksikössä ja sen Production Support -toiminnossa sekä New Production- ja Linnavuoren Diesel-yksiköissä on saatu päätökseen. Toimenpiteiden piirissä on 89 henkilöä sisältäen määräaikaisia sekä koko- että osa-aikaisia lomautuksia.

Toukokuun alussa käynnistyneissä muutosneuvotteluissa kerrottiin harkittavan määräaikaisia kokoaikalomautuksia sekä osa-aikalomautuksia. Tuolloin arvioitiin, että pisimmillään lomautukset voisivat kestää arviolta kuusi kuukautta henkilöltä. Neuvottelujen taustalla oli Airframe & Structure Operations - sekä Engine, Component & Training Operations -toiminnoissa heikentynyt tilauskanta, mistä johtuen työmäärät ovat ainakin väliaikaisesti laskeneet.

Muutosneuvottelut saatiin päätökseen 22. kesäkuuta ja lopputuloksena lomautukset alkavat heinäkuussa 2023 ja kestävät pisimmillään maaliskuuhun 2024 asti. Lomautusten vaihtoehtona osalle työntekijöistä kyettiin tarjoamaan korvaavaa työtä Patrian muissa toiminnoissa.

Muutosneuvottelujen piirissä oli 236 henkilöä kaikista henkilöstöryhmistä ja neuvottelujen alkaessa arvioitiin, että erimittaiset lomautukset voisivat koskea jopa 153 henkilöä. Lomautuksilla ei odoteta olevan suoria asiakasvaikutuksia. Nyt päätettyjen toimenpiteiden piirissä on 89 henkilöä sisältäen määräaikaisia sekä koko- että osa-aikaisia lomautuksia.

Lue myös: