Puolustuskiinteistöt rakennuttaa viiden hehtaarin laajuisen sotilasrahtialueen Tampere-Pirkkalaan

EFTP_050220Puolustusvoimien kiinteistöistä vastaava Puolustuskiinteistöt rakennuttaa Pirkkalan lentokenttäalueelle uuden rahtialueen Puolustusvoimien tarpeisiin. Projektissa Pirkkalaan luodaan turvalliset ja nykymääräysten mukaiset edellytykset lentorahdin käsittelylle niin, että toiminta ei häiritse lentoaseman siviili-ilmailua.

Senaatti-kiinteistöjen hallitus on hyväksynyt hanketta koskevan ehdollisen investointiesityksen 22.4.2020. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunta allekirjoitti vuokralaisena 28. toukokuuta 2020 Senaatti-kiinteistöjen kanssa Pirkkalan sotilasrahtialueen rakentamisen hanketta koskevan ehdolliset vuokrasopimuksen. Raha-asianvaliokunta puolsi hanketta heinäkuussa 2020. Sopimuksien mukainen vuokra-aika oli alkuperäisen suunnitelman mukaan alkaa 1.7.2021.

EFTP_kiitotie06_kynnysSotilasrahtialue toteutetaan lentokenttäalueen sisäpuolelle, Satakunnan lennoston hallinnoimalle alueelle. Sinne rakennetaan asfalttipäällystetty rahtialue, jonka lisäksi kunnostetaan siihen liittyvät rullaustiet A ja B. Ne uusitaan F-luokan rahtikoneen vaatimukset täyttäviksi.

Rakennustöihin liittyvät louhintatyöt ovat käynnistyneet 22.4.2021 ja projektin on määrä valmistua vuoden 2021 lopussa. Kokonaisuudessaan pinnoitettavan alueen laajuus on noin viisi hehtaaria. Hankkeen lentoliikennealue on 60 000 m2 ja asfaltoitu alue on 76 000 m2. Investoinnin arvo on reilut seitsemän miljoonaa euroa (alv 0%).

redflag_3__eielson_0918_ilmavoimatHankkeessa Pirkkalan tukikohdan alueelle luodaan turvalliset ja nykymääräysten mukaiset edellytykset lentorahdin käsittelylle häiritsemättä lentoaseman siviili-ilmailua. Rahtitoimintaa on nykyisellään toteutettu esimerkiksi lentoaseman rullaustiellä T.

F-luokan rahtikoneen pysäyttäminen rahdin purkua ja lastausta varten rullaustielle ei ole täyttänyt ilmailuviranomaisen asettamia esterajoja.

Uusi rahtialue parantaa rahtiliikenteen yhteistoimintaa siviililentoliikenteen kanssa vähentäen sen vaikutuksia lentoaseman päivittäistoiminnoille. Jatkossa uusi rahtialue mahdollistaa lentoaseman siviililentoliikenteen turvallisen toiminnan sitä erikseen rajoittamatta tai toimintaa pysäyttämättä.

Samalla rahtialueelle johtavaa alueen sisäistä tiestöä parannetaan. Alueelle toteutetaan hulevesijärjestelmä öljynerotusjärjestelmineen sekä turvallisen työskentelyn mahdollistava valaistus rullaustievaloineen.

Ilmailutoiminta Pirkkalan lentokentällä jatkuu projektin aikana, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia projektinhallinnalle ja aikataulutukselle.

Pirkkala_TWRLentokenttätoiminnasta vastaavan Finavian kanssa aikataulutus tehdään tuntitasolle. Finavia vastaa tarvittavien tietojen välittämisestä alueella operoiville siviilipuolen toimijoille.

"Olemme saaneet sovittua asioista hyvässä yhteistyössä asiakkaan ja kumppaneiden kanssa ja uskon, että saadaan projekti vietyä sujuvasti maaliin", kiittää hankkeesta vastaava rakennuttajapäällikkö Janne Mikkonen Puolustuskiinteistöistä.

Suomen Ilmavoimilla on käytössään kolme Airbus C-295M -kuljetuskonetta, joiden lisäksi kapasiteettia on tarjolla mm. Pohjoismaisen yhteistyön NORDEFCOn kautta taktisten ilmakuljetusten NORTAT-yhteistyöhankkeesta (Nordic Tactical Air Transport) sekä SAC-lentokuljetuspoolin (Strategic Airlift Capability) kautta. SAC on kymmenen Nato-maan ja kahden rauhankumppanimaan, Ruotsin ja Suomen, yhteisohjelma.