Rajavartiolaitos epäilee: drone salakuljetti savukekartonkeja rajan yli Venäjältä Suomeen

drone_rajavartiolaitos_1117Rajavartiolaitos sai heinäkuun puolivälissä Lappeenrannan Penttilän alueelta yksityishenkilöltä ilmoituksen, että miehittämätöntä ilma-alusta, dronea, lennätettäisiin Venäjältä Suomeen.

Rajavartiolaitoksen partion mennessä paikalle selvisi, että havainnon tehneet henkilöt olivat kuvanneet dronen lentämisen noin 200 metrin korkeudella.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto ryhtyi tutkimaan dronen lennättämistä valtionrajarikoksena ja ilmailurikkomuksena. Rajavartiolaitos sai heti esitutkinnan alkuvaiheessa tietoonsa samalta alueelta muitakin dronen lennättämiseen liittyviä havaintoja.

Myöhemmin samalla viikolla Kaakkois-Suomen rajavartiosto löysi Penttilän alueelta metsään pudonneen dronen, johon oli kiinnitetty savukepaketti. Lisäksi samalta alueelta löytyi etsinnöissä kaksi muuta savukepakettia. Jokainen savukepaketti sisälsi 15 savukekartonkia. Rajavartiolaitos takavarikoi dronen ja yhteensä 45 kappaletta savukekartonkeja.

Kyseessä on kahdeksanroottorinen kauko-ohjattava kopteri (otsikkokuvassa). Osa sen moottoreista on irronnut mahdollisesti maahansyöksyn tai törmäyksen takia. Laite vaikuttaa melko ammattimaisesti rakennetulta. Keskirungossa on tangon päässä GPS-antenni.

”Siinä oli viisitoista kartonkia kiinni ja ne painavat 250–280 grammaa kappale eli puhutaan jostain neljästä kilosta”, kertoi tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Ville Mihl Helsingin Sanomille.

Raja on selvittänyt tapausta yhteistyössä Tullin kanssa. Esitutkinnan perusteella voidaan epäillä, että dronea on käytetty savukkeiden salakuljettamiseen Venäjältä Suomeen, mutta vielä tässä vaiheessa ei ole saatu selvitettyä rikosepäilyyn liittyviä henkilöitä. Savukkeiden salakuljetuksen osalta rikosepäilyn tutkinnasta vastaa Tulli.

Kyseinen tapaus on viranomaisten tietojen mukaan ensimmäinen kerta, kun itärajan yli on lennätetty salakuljetustarkoituksessa miehittämätöntä ilma-alusta tai lennokkia. Muualla Euroopassa on paljastunut vastaavanlaisia tapauksia jo aikaisemmin.

Rajavartiolaitos kiinnittää huomiota siihen, että kaikki ilmailu itärajan läheisyydessä olevalla rajoitusalueella on luvanvaraista. Havaitun tapauksen osalta Rajavartiolaitos esittää suuret kiitokset droneen liittyviä havaintoja tehneille henkilöille.

Lisäksi Raja pyytää ilmoittamaan Kaakkois-Suomen rajavartiostolle havainnoista, jotka voivat liittyä lennätystoimintaan raja-alueella, sähköpostitse crime.ksr@raja.fi tai puhelimitse K-SR:n johtokeskukseen p. 0295 422 010.

Rajavartiolaitoksen tiedotteen mukaan Suomen turvallisuudesta vastaavilta viranomaisilta puuttuu yksilöity, kattava ja ajantasainen toimivaltuus miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien toimintaan puuttumiseen. Erityisesti Rajavartiolaitoksella, poliisilla ja puolustusvoimilla on tarve puuttua toimialallaan turvallisuutta ja järjestystä vaarantavaan lennätystoimintaan.

Turvallisuusviranomaisten keskeisiä huolenaiheita lennätystoiminnassa ovat valtiolliset toimijat, terroristit sekä järjestäytynyt rikollisuus, jotka tällä toiminnalla voivat saavuttaa laittomia tavoitteitaan.

Myös yksittäiset siviilitoimijat saattavat lennätystoiminnallaan taitamattomuudesta ja tietämättömyydestä aiheuttaa vaaraa ja vahinkoa.

Rajavartiolakiin on valmisteltu säännöstä, jonka mukaan rajavartiomies voisi puuttua miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin kulkuun sekä kohdistaa teknisiä toimenpiteitä ja jopa voimakeinoja lennätyksen estämiseksi tai lopettamiseksi. Tässä tarkoituksessa rajavartiomies voisi käsitellä kauko-ohjaukseen liittyvää radioviestintää, välitystietoja ja sijaintitietoja.

Rajavartiomies voisi käyttää tätä toimivaltaa muun muassa rajaturvallisuuden ylläpitämisessä, meripelastustehtävässä tai turvaamistehtävässä. T.T.

Lue myös: