Suomi haluaa turvata lentoliikenteen jatkuvuuden Ison-Britannian sopimuksettomassa EU-erossa

A330_tail_closeSuomen hallitus pitää tärkeänä, että Euroopan unioni varautuu Ison-Britannian sopimuksettomasta erosta aiheutuviin vaikutuksiin lentoliikenteessä ja maanteiden tavaraliikenteessä. Erityisesti lentoliikenteessä on huomioitava jäsenmaiden erilaiset tarpeet.

Euroopan komissio antoi 19. joulukuuta 2018 asetusehdotukset lentoliikenteestä ja lentoturvallisuudesta sekä maanteiden tavaraliikenteestä 19.12.2018 osana pakettia, jolla varaudutaan Ison-Britannian sopimuksettomaan eroon Euroopan unionista.

Asetukset olisivat voimassa tietyn siirtymäkauden sen varmistamiseksi, että lentoliikenne ja maanteiden tavaraliikenne voisi jatkua sopimuksettomassa tilanteessa eropäivän jälkeen.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmät komission asetusehdotuksista 24. tammikuuta 2019.


Lentoliikenteessä huomioitava jäsenmaiden erilaiset tarpeet


Taivas_1Lentoliikenteen asetusehdotuksella turvattaisiin niin sanotut lentoliikenteen perusyhteydet, mikä tarkoittaa suoria lentoja Ison-Britannian ja kunkin jäsenmaan välillä sekä ylilentoja ja teknisiä välilaskuja Iso-Britannian ja EU:n alueilla.

Edellytyksenä on, että Iso-Britannia antaa vastaavat oikeudet EU:n lentoliikenteen harjoittajille ja takaa tasapuoliset kilpailuedellytykset. EU:n varautumistoimenpiteistä huolimatta Ison-Britannian erolla EU:sta voi olla vaikutuksia lentoliikenteen sujuvuuteen etenkin Iso-Britannian kautta kulkevien jatkolentoyhteyksien osalta.

Hallitus katsoo, että perusyhteyksien turvaaminen on välttämätöntä sopimuksettomassa tilanteessa.

Hallitus voisi hyväksyä, että väliaikaisista järjestelyistä Iso-Britannian kanssa sovitaan EU-asetuksella, mutta katsoo, että tämä asetus ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin väliseen toimivaltajakoon jatkossa, kun sovitaan liikenneoikeuksista kolmansien maiden kanssa. 

Etenkin Suomen kaltaiselle pienelle ja EU:n syrjäiselle jäsenvaltiolle on tärkeää, että se voi jatkossakin sopia joustavasti kahdenvälisesti saavutettavuuden kannalta välttämättömistä lentoliikenneyhteyksistä kolmansien maiden kanssa.

Lentoturvallisuutta koskevassa asetusehdotuksessa esitetään tiettyjen ilmailualan laitteita ja organisaatioita koskevien lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon väliaikaista jatkamista Ison-Britannian vetäydyttyä EU:sta.

Hallitus kannattaa ehdotuksen tavoitteita ja pitää perusteltuna lupien ja hyväksyntöjen voimassaolon jatkamista. Oleellista on, että toimenpiteillä pyritään vähentämään erosta aiheutuvia häiriöitä lentoliikennemarkkinoilla.

Finnairilla on merkittävää yhteistyötä British Airwaysin kanssa ja Lontoon Heathrow on vielä merkittävämmässä roolissa koko Euroopan lentoliikenteen kannalta.

Lue myös: