Helsingin valtuusto kaatoi äänestämällä kuntalaisten aloitteen Malmin säilyttämisestä

malmiairshow14_1(päivittynyt 21.30) Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli keskiviikkoiltana kokouksessaan Malmin lentoaseman ilmailukäytön jatkamista puoltavaa kuntalaisaloitetta. Keskustelua oli värikästä puolesta ja vastaan. Suomen suurin kuntalaisaloite kaadettiin kuitenkin äänestyksessä 55 - 29.

Malmin lentoaseman ilmailukäytön jatkamista puoltava kuntalaisaloitteen allekirjoitti kaikkiaan 13 197 helsinkiläistä. Kyseessä on Suomen suurin kuntalaisaloite ja se saavutti vaadittavan kahden prosentin  prosentin osuuden kaupungin asukasmäärästä.

Lisäksi Malmin lentoasemaa puolustavassa kansalaisadressissa on jo yli 70 000 nimeä.

Malmi_77v_HelsinkiTXTMalmin lentoasema on operaatiomäärältään Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä. Kyseessä on myös ainoa suomalainen, vapaalla aikataululla palveleva kansainvälinen lentoasema 150 km säteellä pääkaupunkiseudusta.

TNS Gallupin vuonna 2014 toteuttaman kyselyn mukaan helsinkiläisistä 67 prosenttia kannattaa lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä ja vain 15 prosenttia haluaa valjastaa sen asuntorakentamiseen.

Valtuuston jäsenet kävivät kokouksessaan vilkasta keskustelua ilmailukäytön jatkamisen puolesta sekä myös asuntorakentamisen puolesta.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja piti vuorollaan koskettavan puheen Malmin puolesta mutta jatkoi linjansa mukaisesti painokkaasti asuntorakentamisen puolustamista.

Keskusteluissa oli esillä mm. pysäköintipaikkamääräyksestä joustaminen, joka mahdollistaisi asuntorakentamisen nykyistä pienempään tilaan ja lentokenttä voitaisiin säilyttää.

Puheissa huomautettiin myös liikenneilmailun vähäisistä laskeutumisista Malmille viimevuosien aikana. Vasta-argumenttina muistutettiin pitkästä rakennuskiellosta Malmilla, jonka aikana lentokenttää on ollut toistaiseksi lähes mahdotonta kehittää liiketoiminnan kannalta.

Helsinki_Hernesaari_Malmi_2016Malmin rakennusmaata on keskusteluissa kehuttu hyväksi maininnalla, että muuallakin Helsingissä paalutetaan rakennuksia. Ilmailukäytön jatkamista puolustava valtuutettu kuitenkin totesi, että varmasti paalutetaan mutta kuinka syvälle.

Esillä oli myös Malmin lentoaseman säilyttäminen myös huoltovarmuuden kannalta.

Ihmetystä herätti se, että miksi toinen kenttä tulisi tuhota ja sen jälkeen rakentaa uusi toiseen paikkaan.

Keskusteluissa nostettiin esiin myös lentoaseman paikalle rakennettava monumentti, johon tulisi kaikkien asuntotuotantoa puolustavien nimet ja kuvat mikäli lentokenttä tuhottaisiin. Ehdotuksen tekijä tiedusteli kuinka moni olisi oikeasti halukas siinä vaiheessa vielä seisomaan päätöksensä takana.

Keskusteluissa huomautettiin myös helikopterikentän tarpeesta pääkaupungissa. Asuntotuotanto uhkaa nimittäin myös Hernesaaren Heliportia 2020-luvun alussa. Pääkaupunkiin jäisi enää kaksi rajoitetun käytön helikopterikenttää (juttumme aiheesta: Asuntorakentamisen uhkaama Hernesaari Heliport sai jatkoaikaa vuoteen 2020 saakka).

Aloite kaatui äänestyksessä

HelValtuusto_EFHF_2016_tulosKaupunginhallitus esitti kokouksessaan 21. maaliskuuta, että aloite ei antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoi sen osaltaan siten loppuun käsitellyksi. 

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 30- maaliskuuta käytiin vilkasta ja värikästä keskustelua puolesta ja vastaan. Äänestyksessä 55 valtuutettua äänesti jaa ja 29 ei sekä lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni. Siten kansalaisaloite kaadettiin.

Kaupunginvaltuusto päättää, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja katsoo siten aloitteen loppuun käsitellyksi (Viereisessä kuvassa näkyy valtuuston äänet, nimet ja puoluekanta. Samat tiedot listattuna myös alla tekstimuodossa). 

Kaupunginvaltuuston jäsenet - JAA (Helsinki-Malmi ei säily ilmailukäytössä) 

Abdulla Zahra (Vas.)

Alanko-Kahiluoto Outi (Vihr.)

Andersson Hennariikka (Kok.)

Anttila Maija (SDP)

Arajärvi Pentti (SDP)

Heinäluoma Eero (SDP)

Holopainen Mari (Vihr.)

Honkasalo Veronika (Vas.)

Hursti René (RH)

Ingervo Sirkku (Vas.)

Jalovaara Ville (SDP)

Järvinen Jukka (SDP)

Karhuvaara Arja (Kok.)

Kari Emma (Vihr.)

Kivekäs Otso (Vihr.)

Koivulaakso Dan (Vas.)

Korkkula Vesa (Vas.)

Kousa Tuuli (Vihr.)

Krohn Minerva (Vihr.)

Lehtipuu Otto (Vihr.)

Lindell Harri (PerusS)

Lovén Jape (SDP)

Luukkainen Hannele (Kok.)

Malin Petra (Vas.)

Modig Silvia (Vas.)

Muttilainen Sami (Vas.)

Muurinen Seija (Kok.)

Mäki Terhi (SDP)

Männistö Lasse (Kok.)

Möller Antti (Vihr.)

Niiranen Matti (Kok.)

Nyholm Henrik (Vas.) 

Oskala Hannu (Vihr.)

Paavolainen Sara (SDP)

Pajamäki Osku (SDP)

Pakarinen Pia (Kok.)

Perälä Erkki (Vihr.)

Puhakka Sirpa (Vas.)

Puoskari Mari (Vihr.)

Rantanen Tuomas (Vihr.)

Rauhamäki Tatu (Kok.)

Rautava Risto (Kok.)

Razmyar Nasima (SDP)

Relander Jukka (Vihr.)

Rydman Wille (Kok.)

Sevander Tomi (SDP)

Soininvaara Osmo (Vihr.)

Stranius Leo (Vihr.)

Sydänmaa Johanna (Vihr.)

Taipale Kaarin (SDP)

Torsti Pilvi (SDP)

Wallgren Thomas (SDP)

Vesikansa Sanna (Vihr.)

Vuorjoki Anna (Vas.)

Ylikahri Ville (Vihr.)

Kaupunginvaltuuston jäsenet - EI

Asko-Seljavaara Sirpa (Kok.)

Bogomoloff Harry (Kok.)

Brettschneider Gunvor (SFP)

Ebeling Mika (KD)

Finne-Elonen Laura (SFP)

Hakanen Yrjö (SKP)

Hakola Juha (Kok.)

Huru Nina (PerusS)

Hyttinen Nuutti (PerusS)

Kantola Helena (PerusS)

Kolbe Laura (Kesk.)

Koskinen Kauko (Kok.)

Koulumies Terhi (Kok.)

Laaksonen Heimo (Kok.)

Laaninen Timo (Kesk.)

Majuri Pekka (Kok.)

Månsson Björn (SFP)

Nieminen Jarmo (Vihr.)

Oker-Blom Jan D (SFP)

Packalén Tom (PerusS)

Pelkonen Jaana (Kok.)

Peltokorpi Terhi (Kesk.)

Raatikainen Mika (PerusS)

Raittinen Timo (Kok.)

Rantala Marcus (SFP)

Rantanen Mari (PerusS)

Urho Ulla-Marja (Kok.)

Villo Pertti (PerusS)

Vuorinen Tuulikki (KD)

 Kaupunginvaltuuston jäsenet - TYHJÄ

 Pasterstein Dennis (Kok.)

http://www.helsinkikanava.fi/www/kanava/fi/videot/live?id=2762

Päivitys 20.30: Lisätty tieto aloitteen kaatumisesta 

Lue myös: