EU:n asettamat pakotteet iskevät Venäjän ilmailutoimintaan ja teollisuuteen

EUkomissio_liput_2Euroopan unioni on vastannut Venäjän toimiin Ukrainassa hyväksymällä
kiireellisesti uusia rajoittavia toimenpiteitä. Niiden joukossa on jo aiemmin kerrottu vientikielto, joka käsittää ilmailualan ja avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvat tuotteet, teknologiat sekä niihin liittyvät vakuutukset, rahoitus ja huoltopalvelut.

EU:n tuoreissa uusissa pakotteissa asetettiin liikennesektorille vientikielto lentokoneille sekä niiden varaosille. Lisäksi vientilupaa vaativien kaksikäyttötuotteiden listaa laajennettiin ja asetettiin uusia vientikieltoja.

Pakotteet kieltävät unionista tai mistä tahansa muualta peräisin olevien, ilmailu- tai avaruusteollisuuden käyttöön soveltuvien tuotteiden ja teknologian myynnin, toimituksen, siirrot ja viennin suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

Samalla kiellettiin myös näihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvien vakuutusten, jälleenvakuutusten ja huoltopalvelujen antaminen. Kiellon piiriin kuuluviin tuotteisiin ja tällaiseen teknologiaan liittyvän teknisen avun ja muiden siihen liittyvien palvelujen sekä rahoituksen ja rahoitusavun antaminen on myös kielletty.

Kiellot koskevat ilma-aluksen tai komponentin perushuoltoa, korjausta, tarkastusta, vaihtoa, muutostyötä tai vian korjausta, lukuun ottamatta lentoa edeltävää tarkastusta, kun ne liittyvät tietyn poikkeuksen mukaisesti lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan, suoraan tai välillisesti Venäjällä oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Venäjällä.

Lisäksi tutkajärjestelmät, -laitteet ja merkittävät komponentit, muut kuin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai asetuksessa (EU) 2021/821 eritellyt, ja niitä
varten erityisesti suunnitellut komponentit on vientikieltolistalla

Tällaisia tuotteita ovat mm. ilmassa käytettävät tutkalaitteet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,  Avaruuskelpoiset lasertutkat tai valoon perustuvat havainnointi- ja etäisyydenmittauslaitteet (LIDAR), jotka on erityisesti suunniteltu kartoitukseen tai ilmatieteellisiin havaintoihin. Myös millimetriaaltoavusteiset näkötutkakuvantamisjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu roottori-ilma-aluksia varten ovat kieltolistalla

Myös Ilmassa käytettävät yhteydenpitolaitteet, kaikki ilma-alusten
inertiasuunnistusjärjestelmät ja muut ilmailulaitteet ovat kieltolistalla.

Työntövoimalaitteiden osalta kieltolistalla ovat ilma-alusten kaasuturbiinimoottorit sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Myös ilma-alusten paineilmahengityslaitteita varten erityisesti suunnitellut komponentit ovat kieltolistalla.

Pakotelistalla ovat ilmailualan osalta ainakin:

Venäjän federaation presidentin hallintoon kuuluva liittovaltion rahoittama erityislentoyksikkö ”Rossiya”, Irkut Corporation, Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company, JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service, JSC Rocket and Space Centre – Progress, Kazan Helicopter Plant PJSC, Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO), PJSC Beriev Aircraft Company, PJSC Irkut Corporation, PJSC Kazan Helicopters, Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation, Russian Aircraft Corporation MiG,  Russian Helicopters JSC, Sukhoi Aviation JSC Sukhoi Civil Aircraft, Tactical Missiles Corporation JSC, Tupolev JSC, United Aircraft Corporation, JSC AeroKompozit, United Engine Corporation ja  UEC-Aviadvigatel JSC.

Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: