Boston Consulting Group osti Nesteen SAF-polttoainetta käytettäväksi Finnairin ja SAS:n lennoilla

neste_FinnairBoston Consulting Group (BCG) kompensoi työntekijöidensä lentojen päästöt Pohjoismaissa lennoilla käytettävällä Nesteen uusiutuvalla lentopolttoaineella. BCG ostaa Nesteeltä saman verran uusiutuvaa lentopolttoainetta, kuin se arvioi työntekijöidensä lentojen tarvitsevan. Polttoaine toimitetaan Finnairille ja SAS:lle.

Boston Consulting Group (BCG) on Nesteen jälkeen toinen yritys, joka on ostanut uusiutuvaa lentopolttoainetta käytettäväksi yhtiöiden työntekijöiden lentopäästöjen kompensointiin. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine tarjoaa suoran päästövähennyksen ja elinkaarensa aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä sen käyttö vähentää jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna.

Yrityksillä on Nesteen arvion mukaan pandemian jälkeen edelleen tarpeita henkilökohtaisille tapaamisille paikan päällä todennäköisesti edelleen jonkin. Suomalaisen Nesteen uusiutuva lentopolttoaine mahdollistaa pitämään välttämättömän lentomatkailun ilmastovaikutukset pieninä.

Neste toimitti huhtikuun 2021 alussa Finnairille 300 tonnia Neste MY uusiutuvaa lentopolttoainetta Helsinki-Vantaan lentoasemalle Nesteen omien liikematkojen päästöjen vähentämiseksi. Nyt BCG on Nesteen ensimmäinen yritysasiakas, joka hyötyy samasta uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvasta ratkaisusta.

BCG on sitoutunut vähentämään ilmastovaikutuksensa nettonollatasolle vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö tukee uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäystä osana laajempaa strategiaansa liikematkailun päästöjen vähentämiseksi.

Uusiutuva lentopolttoaine on tärkeä tekijä lentomatkailun ilmastovaikutusten pienentämisessä:  Kumppanuudet ovat tärkeä askel uusiutuvan lentopolttoaineen markkinoiden laajentamisessa, sillä ne ovat selkeä merkki kysynnästä.


Ratkaisu päästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi


Uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvalla ratkaisulla Neste ja lentoyhtiöt auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita saavuttamaan päästöjen vähennystavoitteensa. Nesteen ratkaisua myydään suoraan organisaatioille ja uusiutuva lentopolttoaine toimitetaan niiden useimmin käyttämille lentoyhtiöille.

Ratkaisu sisältää kolmannen osapuolen auditointiprosessin, jolla varmistetaan, että muut asiakkaat eivät voi väittää vähentäneensä päästöjään saman uusiutuvan lentopolttoainemäärän perusteella. Koska uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön velvoittava sääntely on edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa, yritykset voivat näyttää esimerkkiä ja vähentää ilmastovaikutuksia merkittävästi vastuullisuuden edelläkävijöinä omalla toimialallaan.

”BCG:n tärkein arvolupaus on tuoda maailman paras asiantuntemus ja osaaminen asiakkaiden saataville kaikissa liiketoimintakysymyksissä”, sanoo Tuukka Seppä, Managing Partner, BCG Nordics.

”Uuden sukupolven työskentelytavat ovat luoneet valtavia mahdollisuuksia tämän lupauksen toteuttamiseen virtuaalisesti. Liikematkailua tarvitaan kuitenkin jossain määrin myös tulevaisuudessa mahdollisimman suuren arvon tuottamiseksi asiakkaille. Yhteistyömme Nesteen, Finnairin ja SAS:n kanssa auttaa meitä vähentämään liikematkailun päästöjä huomattavasti. Se on osa maailmanlaajuista työtämme vähähiilisen matkailun edistämiseksi ja tärkeä askel matkallamme kohti ilmastovaikutusten nettonollatasoa vuoteen 2030 mennessä", jatkaa Seppä.

”Olemme näyttäneet esimerkkiä liikematkustuksesta syntyvien päästöjen vähentämisessä käyttämällä Neste MY -uusiutuvaa lentopolttoainetta. Olemme iloisia siitä, että BCG päätti ottaa ratkaisumme käyttöön ensimmäisenä yritysasiakkaana”, sanoo Sami Jauhiainen, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja.

”Lentoliikenne on edelleen tärkeää maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle. Se luo kasvua ja edistää talouden elpymistä. Siksi tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat kasvun ja vähentävät samalla päästöjä. Olemme todella iloisia kumppanuudesta BCG:n kaltaisen johtavan kansainvälisen konsulttiyrityksen kanssa", jatkaa Jauhiainen.

“Uusiutuva lentopolttoaine on tärkeässä roolissa muutoksessa, jossa lentoliikenne siirtyy kohti pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistaminen on vielä alkuvaiheessa, siksi kaikki kehitystä mahdollisesti nopeuttavat aloitteet ovat tervetulleita. Meidän on tehtävä yhteistyötä saavuttaaksemme tarvittavat vähennykset lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä, ja tämänkaltaisilla ratkaisuilla on ehdottomasti keskeinen rooli, kun suuntaamme kohti pienempiä päästöjä“, sanoo Lars Andersen Resare, Head of Sustainability, SAS.

”On hienoa, että liikematkailijat ovat sitoutuneet edistämään entistä vastuullisempaa lentoliikennettä. Lentomatkailulla on merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä, ja niiden säilyttämiseksi meidän on ratkaistava yhdessä lentämisen ilmastohaaste”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Lue myös: