Raja päivitti Dornierit – MVX loppusuoralle kaksi pääsopimuskumppania ja kolme alustavaihtoehtoa

MVXlogo_rajaRajavartiolaitos on päivittänyt kahden nykyisen Dornier 228 -valvontalentokoneen järjestelmiä elinkaaren jatkamiseksi, noudattaen joulukuussa 2023 päivitettyä MVX-hankkeen aikataulua. Rajavartiolaitos on halunnut lisäevaluoinneilla varmistaa tarjottujen järjestelmien suorituskyvyt sekä soveltuvuuden suunniteltuun käyttöön. Viimeiseen vaiheeseen on edennyt kaksi pääsopimuskumppania ja niiden valittavana MVX-alustaksi on edelleen kolme suorituskykyistä liikesuihkukonealustaa. Rajavartiolaitoksen tavoitteena on allekirjoittaa MVX-toimitussopimus kesän 2024 aikana.

MVX_K_Rosenqvist_1“Ilma-alusten ja valvontajärjestelmien kesken havaittiin suorituskykyeroja. Tavoitteena on nyt Final RFQ-kierroksella saavuttaa optimaalinen ja parhaiten Rajavartiolaitoksen käyttöön soveltuva kokonaisuus, joka mahtuu budjettiin ja on elinkaarikustannuksien osalta hallittavissa”, kertoi MVX-hankepäällikkö Kenneth Rosenqvist Lentoposti.fi:lle.

Vuonna 2023 MVX-hankkeessa oli käynnissä Intermediate RFQ-vaihe, jonka aikana tarjouspyyntöä päivitettiin, jatkettiin neuvotteluita sekä evaluoitiin tarjottuja ilma-aluksia ja sensoreita.

“Evaluoinnit ilma-alusten ja keskeisten valvontajärjestelmien osalta suoritettin loppuun viime vuoden puolella ja johtopäätökset niistä on tehty”, sanoi Rosenqvist.

MVX-prime-CessnaEvaluointivaiheessa tutustuttiin MMS-tehtävänhallintajärjestelmiin Rajavartiolaitoksen Turun tukikohdassa ja Rajavartiolaitoksen esikunnassa. Varsinaiset ilma-alusten evaluoinnit toteutettiin Turussa ja Vantaalla sekä Wichitassa Yhdysvalloissa ja Istresissä Ranskassa.

“Kaikki kesän 2023 aikana evaluoidut ilma-alustyypit todettiin minimivaatimukset täyttäväviksi ja olemme antaneet mahdollisuuden tarjota lopullisessa tarjouspyynnössä Bombardier Challenger 650, Cessna Citation Longitude tai Dassault Falcon 2000LXS -koneita. On siis valituista toimittajista kiinni, mitä tyyppiä ne MVX-hankkeen lopullisessa tarjouksessa käyttävät”, kertoi Rosenqvist.

MVX-prime-Dassault-AviationMVX-hankkeen alkuperäisessä tarjouspyyntövaiheessa mukana oli yhdeksän pääsopimuskumppaniehdokasta ja viisi liikesuihkukonetyyppiä. Seuraavaan vaiheeseen edettiin neljän pääsopimuskumppaniehdokkaan kanssa. Vuoden 2023 lopulla tehtiin karsinta kahteen pääsopimuskumppaniehdokkaaseen ilma-alusten ja valvontajärjestelmien evaluointituloksien analyysien perusteella. Tässä vaiheessa myös Embraer Praetor 600 ja Gulfstream G280 -liikesuihkukoneet pudotettiin pois. Päätöksiin vaikuttivat yksittäisten tekijöiden sijaan kokonaisuus.

MVX-prime-BombardierMukana neuvotteluissa ovat olleet kanadalainen Field Aerospace, yhdysvaltaiset L3Harris Technologies ja Sierra Nevada Corporation sekä ruotsalainen ST Airborne Systems. Näistä kaksi on siis edelleen mukana pääsopimuskumppaniehdokkaana.

Alkuperäisissä tarjouksissa Bombardier Challenger 650 -alustaa tarjosivat Field Aerospace ja Sierra Nevada Corporation sekä ST Airborne Systems. Dassault tarjosi Falcon 2000 LXS-alustaa tarjosi L3 Harris Technologies. Cessna Citaition Longitude oli toisena alustavaihtoehtona ST Airborne Systemsin tarjouksessa. Ruotsalainen ST Airborne Systems on tuttu toimija Rajavartiolaitoksen nykyisen Dornier-kaluston, MSS 6000 -valvontajärjestelmän ja päivityshankkeiden osalta.

“Yhtään toimittajaehdokasta ei karsittu esitetyn ilma-aluksen tai sensorin suorituskyvyn vuoksi. Toisaalta rajasimme pois joitain esitettyjä sensoreita riittämättömän suorituskyvyn vuoksi. Informoimme näistä tarjoajille etukäteen antaen mahdollisuuden päivittää tarjouksia. Kokonaisuus täydentyi lopulliseen tarjouspyyntöön”, täsmensi Rosenqvist.

MVX_K_kyvyt_1Rajavartiolaitos ei tässä vaiheessa kommentoi lopulliseen tarjouspyyntöön edenneitä ehdokkaita. Näin halutaan taata työrauha toimittajaehdokkaille sekä MVX-hanketoimistolle kilpailutuksen kriittisessä vaiheessa. Huomioitavaa on myös se, että osa aiemmissa vaiheissa karsituista toimittajaehdokkaista voi olla edelleen mukana kilpailutuksessa mahdollisena alihankkijana tai järjestelmätoimittajana.

Nyt käynnissä olevan RFQ-vaiheen tavoitteena on valita lopullinen toimittaja. Neuvotteluja on edelleen jatkettu tarjoajien kanssa, mutta toista fyysistä neuvottelukierrosta ei järjestetty.

MVX_Rosenqvist“Myös kustannuksilla oli keskeinen merkitys, sillä arvioimme myös kaikkien Intermediate RFQ-vaiheessa mukana olleiden tarjousten perusteella niiden mahdollisuuksia mahtua budjettiimme lopullisessa tarjouspyynnössä”, jatkoi Rosenqvist.

Aiempi aikataulu tähtäsi hankintasopimuksen solmimiseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Kuitenkin jo syksyn 2023 aikana ilmenneiden lisätyötarpeiden myötä hankkeen aikataulu päätettiin siirtää eteenpäin. Uuden aikataulun mukaan hankintasopimus valittavan toimittajan kanssa tullaan tekemään kesällä 2024. Viiveestä huolimatta MVX-hankkeen tavoitteena on edelleen saada uudet koneet käyttöön vuosien 2026-2027 aikana.

Uudet MVX-valvontalentokoneet palvelevat Suomea noin 30 vuoden ajan. Elinkaaren aikana koneisiin tehdään suurempia ja pienempiä päivityksiä sensorijärjestelmien kehittyessä ja mahdollisten toimintaympäristön muutosten myötä. Alustavien arvioiden mukaan sensorijärjestelmät uusitaan elinkaaren puolivälissä.

MVX_operaattoriValvontalentokoneiden tärkeimmät tehtävät ovat rajojen valvonta maalla ja merellä, merihätään joutuneiden pelastamisen tukeminen, merellisten ympäristövahinkojen havaitseminen ja niiden torjuntaoperaatioissa tukeminen. Uusien koneiden suunnittelussa huomioidaan myös kasvava tarve itärajan valvonnan ja sen yhteydessä tehtävän Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan tehostamiseen.

Valvontalentokoneesta ja sen sensorivarustuksesta on tulossa merkittävän laaja eikä täysin samanlaista lentokonetta ole aiemmin tehty. Lopputulos on siis uniikki ratkaisu Suomen tarpeisiin.

Rajavartiolaitoksella on parhaillaan käynnissä kahden uuden ulkovartiolaivan hankinta. Tämän lisäksi käynnistymässä on myös HekoX-hanke, joka tulee olemaan Rajavartiolaitoksen historian suurin ilma-alushanke (Lue uutisemme aiheesta: Rajavartiolaitos käynnistää HekoX-hankkeen – tavoitteena yhtenäinen helikopterilaivasto).

 

Viivästys ei vaikuta Rajavartiolaitoksen operatiiviseen toimintakykyyn

MVX_dornieritMVX-hankkeen edetessä omaa tahtiaan on Rajavartiolaitos päivittänyt kahden nykyisen Dornier 228 -valvontalentokoneen järjestelmiä (Lue myös aikaisempi uutisemme aiheesta: Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontakoneisiin elinkaaripäivitys – lennetään vuoteen 2027 saakka).

“Hankkeessa päädyttiin kehittämään tietoliikennejärjestelmiä ja valvontalentokoneiden tehtävien vaatimuksiin paremmin sopivaa asento- ja suuntatietojärjestelmää (AHRS, Attitude Heading Reference System)”, kertoi vartiolentolaivueen apulaiskomentaja Lauri Pakkala Lentoposti.fi:lle.

Raja_Dornier_over_HELEnsimmäinen kahdesta valvontalentokoneesta vastaanotettiin General Atomics Aerotec Systems GmbH:n Saksan Oberpfaffenhofenissa suorittaman muutostyön jälkeen jo joulukuussa 2023. Myös toinen lentokone on läpikäynyt muutostyöt. Nyt tehtyjen päivitysten budjetti oli noin 1,5 miljoonaa euroa.

“Dorniereillä tullaan lentämään niin kauan kunnes uudet MVX-lentokoneet voivat korvata niiden suorituskyvyt. Käytännössä Dornier-lentotoiminnan loppuminen voi tapahtua vasta kun molemmat uudet lentokoneet ovat täysimääräisesti käytössä ja valvontajärjestelmäkokonaisuus toiminnassa", jatkoi Pakkala.

“On hyvin todennäköistä, että Dorniereillä lennetään vähintään vuoden 2027 loppuun saakka”, arvioi Pakkala.

MVX_Dornierit_laajaMVX-suorituskyvyn käyttöönoton jälkeen edessä on Dornier-kalustosta luopuminen. Myyntiä tai mahdollista museointia ei ole vielä suuremmin pohdittu. Parhaillaan Rajavartiolaitos myy käytöstä poistettua AB412-helikopteria (OH-HVE). Mahdollisen museoinnin esteeksi saattaa kuitenkin nousta korkeat museointikustannukset ja sopivien tilojen puute. MH

Lue myös aiemmat MVX-aiheiset uutisemme: