10 vuoden lisäaika ilmailun VHF-radiolaitteille ja kanavavälimuutoksen toteuttamiselle

COM_radioEuroopan komissio hyväksyi kymmenen vuoden siirtymäajan ilmailun radiolaitteissa käytettävän 8,33 kHz:n kanavavälin muutokselle Suomessa. Lisäksi nykyisten vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien radiolaitteiden käyttäjät saivat kymmenen vuoden lisäajan muutoksen toteuttamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haki ilmailualalta saadun palautteen pohjalta Euroopan komissiolta asetuksen (EU) N:o 1079/2012 täytäntöönpanosta poikkeusta, jolla haettiin kymmenen vuoden siirtymäaikaa 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla. Lisäksi haettiin jatkoaikaa vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivien ilma-alusten radiolaitteiden käyttöön.

Ilmailijoiden on huomioitava, että poikkeus koskee vain Suomea. Naapurimaissa 8,33 kHz:n kanavaväli voi tulla voimaan vuoden 2018 alusta. Asian varmistaminen on ilmailijan vastuulla.

Jos lentokoneeseen asennetaan siirtymäaikana uusi radiolaite tai laite päivitetään, sen tulee olla myös 8,33 kHz:n kanavajaolla toimiva. Vikaantuneen 25 kHz:n laitteen voi korvata samanlaisella laitteella siirtymäaikana.

Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan VHF-taajuusalueella (30–300 MHz) toimivia ilmailun radiolaitteita pitää pystyä käyttämään 8,33 kHz:n kanavavälillä eli kanavanleveydellä viimeistään 31.12.2017.

Ilmailijat pyrkivät saamaan EU:lta tukea radiolaitteiden päivitykseen mutta avustushanketta ei kuitenkaan hyväksytty. Lisäaika on merkittävä helpotus suomalaisille ilmailijoille.

Avustushankkeessa oli mukana Suomi ja 18 muuta Euroopan valtiota. Suomen moottorilentäjien liiton (SMLL) mukaan yli 3000 ilma-aluksen omistajaa rekisteröivät yli 5000 lentokonetta hakemukseen, jonka lisäksi yli 250 lentokenttää oli mukana avustushakemuksessa.


Poikkeus koskee Suomea

Euroopan komissio hyväksyi 27.7.2017 asetukseen poikkeuksen Suomen osalta: Euroopan komission poikkeusluvalla siirtymäaika 8,33 kHz:n kanavavälin käyttöönottoon lennonvarmistuspalveluntarjoajan käyttämillä taajuuksilla on Suomessa kymmenen vuotta, sama siirtymäaika on myös vain 25 kHz:n kanavavälillä toimivilla radiolaitteilla.

Radioluvan voimassaolo jatkuu ennallaan eikä vaadi toimenpiteitä. Radiolupa uusitaan vuoden 2018 aikana vastaamaan voimassaolevaa määräystä kanavanleveydestä. Lupaan lisätään muistutus siirtymäajasta.

Trafi OPS M1-30 Poikkeus 8,33 kHz:n kanavavälillä toimivien radioiden käyttöönotosta (PDF)