Etelä-Suomen rajanylityspaikoilla järjestettävä terveystarkastus maahantulijoille 30.4. saakka

Raja_nose_ARR_alueEtelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain nojalla alueensa kuntia ja kuntayhtymiä järjestämään terveystarkastuksen kaikille henkilöille, jotka tulevat maahan alueella sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta. Määräys on voimassa  30. huhtikuuta 2021 saakka.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt jatkaa tartuntatautilain 15. pykälän nojalla tehtyä määräystä, että alueen kuntien täytyy järjestää kaikille alueellaan sijaitsevien rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville henkilöille terveystarkastus koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Aluehallintoviraston määräys on voimassa ajalla 1.4.–30.4.2021.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alueen rajanylityspaikat sijaitsevat seuraavilla alueilla, joita määräys koskee:

Helsingin kaupungissa (Helsingin matkustajasatamat Eteläsatamassa, Länsisatamassa, Katajanokalla ja Vuosaaressa)

  • Vantaan kaupungissa (Helsinki-Vantaan lentoasema)
  • Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella (Nuijamaan rajanylityspaikka; Imatran rajanylityspaikan liikenne on ohjattu helmikuusta 2021 alkaen Nuijamaalle)
  • Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella (Vaalimaan rajanylityspaikka).

Aluehallintovirasto katsoo, että terveystarkastusten järjestäminen kaikille maahan tuleville henkilöille on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi tarpeen päätöksessä mainituilla rajanylityspaikoilla, sillä viime aikoina havaittu uusi covid-19-muunnos (SARS-CoV-2 VOC 202012/01) leviää selvästi nopeammin kuin koronaviruksen aiemmat alatyypit. Määräyksen jatkaminen on tarpeellista heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi.

Kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä alueellaan, myös rajanylityspisteillä. Kuntien terveysviranomaisten täytyy ottaa huomioon voimassa oleva lainsäädäntö, paikalliset olosuhteet sekä käytettävissä olevat resurssit terveystarkastuksia järjestäessään niin, että tämän määräyksen toimeenpano ei vaaranna muun terveydenhuollon palvelujen järjestämistä.


Myös päätös pakollisista terveystarkastuksista Suomeen saapuville matkustajille saa jatkoa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto aikoo ensi viikon alussa antaa määräyksen pakollisten terveystarkastusten jatkamisesta rajanylityspaikoilla 30.4.2021 saakka. Aikaisemman päätöksen rajanylityspaikkojen lisäksi nyt myös Nuijamaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevien henkilöiden täytyy osallistua terveystarkastukseen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 17.3.2021 tartuntatautilain pykälän 16 nojalla ns. massapäätöksen, että Helsingin satamien, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan rajanylityspaikan kautta maahan tulevan henkilön täytyy osallistua välittömästi maahantulon jälkeen terveystarkastukseen, jonka osana voidaan ottaa koronavirustesti.

Lue myös: