Selvitys: Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg rikkoi karenssisopimuksen ehtoja

defmin_entrance_1(päivittynyt 24.4. klo 09.40) Puolustusministeriö on 23.4.2020 saanut valmiiksi selvityksen siitä, onko Puolustusvoimien entinen komentaja, kenraali (evp.) Jarmo Lindberg rikkonut ministeriön kanssa solmimaansa karenssisopimusta konsulttiyritystoimintansa käynnistämisen yhteydessä. Selvityksen mukaan toimintaa pidettiin moitittavana. Sopimussakkoa ei kuitenkaan vaadita täytäntöön, koska karenssisopimus oli päättymässä eikä uutta toimintaa oltu tosiasiassa aloitettu karenssiaikana.

Jarmo Lindbergiä koskevan selvityksen laatiminen aloitettiin sen jälkeen, kun puolustusministeriön tietoon tuli 19.4.2020, että entinen komentaja on perustanut konsulttiyritys Suomen kenraalikonsultointi Oy:n tammikuussa 2020.

Lockheed Martin oli ilmoittanut 14.4.2020 ohjelmajohtaja Lauri Puraselle sähköpostitse, että Suomalainen kenraalikonsultointi Oy on liittynyt Lockheed Martinin liikekumppaniksi toimiakseen liikkeenjohdollisissa neuvonantotehtävissä.

vaihto_lindbergLindberg ja puolustusministeriö solmivat karenssisopimuksen Lindbergin siirryttyä reserviin heinäkuussa 2019. Sopimus oli voimassa tammikuun 2020 loppuun, ajalla 1.8.2019 - 31.1.2020. Karenssisopimusten tavoitteena on yleisen luottamuksen säilyminen viranomaisen puolueettomaan, lailliseen ja hyvän hallinnon mukaiseen toimintaan.

Selvityksen mukaan Lindberg on tehnyt yrityksensä Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n perustamisilmoituksen kaupparekisteriin 9.1.2020. Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt yhtiön kaupparekisteriin 16.1.2020.

Ministeriön  mukaan karenssisopimukseen sisältyvä rajoitusaika edellyttää sopimuksen allekirjoittaneelta virkamieheltä kirjallista ilmoitusvelvollisuutta uuden työn tai elinkeinotoiminnan aloittamisesta karenssisopimuksen toiselle osapuolelle, eli tässä tapauksessa puolustusministeriölle. Tällaista ilmoitusta Lindberg ei ole ministeriölle toimittanut tammikuun aikana.

Lindbergin vastineen mukaan ensimmäisen sopimuksen uusi yritys on tehnyt toisen yrityksen kanssa neuvottelujen jälkeen 28.2.2020. Asiasta on ilmoitettu Lockheed Martinin kanssa puolustusministeriölle jo etukäteen ja ilmoitus on vahvistettu heti sopimuksen synnyttyä.

Lindbergin tarkoituksena on hänen antamiensa tietojen perusteella ollut tarkoitus aloittaa yrityksensä tosiasiallinen toiminta vasta karenssisopimuksen voimassaoloajan jälkeen.

Puolustusministeriön selvityksen mukaan Lindberg ilmoitti Lockheed Martinin kanssa valmisteilla olevasta sopimuksesta puolustusministeriölle 9.4.2020. Ilmoitus olisi pitänyt tehdä jo yhtiön perustamisesta.

Puolustusministeriön selvityksen mukaan Lindberg on rikkonut karenssisopimuksen ilmoitusvelvollisuutta koskevaa sopimusehtoa. Lindbergin karenssisopimus alkoi 1.8.2019 ja sopimuksessa tarkoitettu rajoitusaika päättyi 31.1.2020. Puolustusministeriö pitää sopimusrikkomusta vakavana ja Lindbergin ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntiä moitittavana.

Ministeriö kuitenkin täsmentää, että Lindberg on perustanut yrityksensä karenssisopimuksensa voimassaoloajan lopulla, joten mahdollinen karenssiaikakin olisi muodostunut hyvin lyhyeksi, enintään kolmen viikon mittaiseksi. Myöskään tosiasiallista liiketoimintaa ei aloitettu karenssiaikana. Näistä syistä puolustusministeriö ei pidä välttämättömänä vaatia Lindbergiltä karenssisopimuksen mukaista sopimussakkoa.

Helsingin Sanomat uutisoi torstai-iltana Lockheed Martinin antaneen lausunnon, jonka mukaan hävittäjävalmistaja oli purkanut sopimuksensa Suomalainen kenraalikonsultointi Oy:n kanssa. Yhtiön nimi on myös poistettu puolustusministeriön HX-hankkeeseen osallistuvien yritysten yhteistyötahot -listauksesta.

Selvitys kenraali (evp) Jarmo Lindbergin liiketoiminnasta karenssisopimuksenmukaisena rajoitusaikana (PDF-tiedosto)

Päivitys 24.4. kello 09.40: Lisätty HS:n tieto sopimuksen purkamisesta.

 

Lue myös: