Ilmavoimien NRF-valmiusyksikön vuoro lähenee - läpäisi koulutustarkastuksen

FRDFIlmavoimien kansainvälinen valmiusyksikkö osallistuu Naton nopean toiminnan joukkojen eli NATO Response Forcen (NRF) valmiusvuoroon vuoden 2018 aikana. NRF-yksikölle järjestettiin koulutustarkastus Rovaniemellä viikolla 44. Tarkastuksesta vastasi Ilmavoimien esikunta.

Ilmavoimien henkilöstöä on koulutettu valmiusyksikön tehtäviin vuoden 2017 aikana. Yksikkö osallistuu Naton nopean toiminnan joukkojen eli NRF:n valmiusvuoroon 1.1. - 31.12.2018.

Valmiusyksikön vahvuus on neljä McDonnell Douglas (Boeing) F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja maksimissaan 250 henkilöä. He koostuvat Ilmavoimien henkilökunnasta ja reserviläisistä.

taceval1_net_ilmavoimatEvaluaattoriryhmään kuului useiden eri osa-alueiden asiantuntijoita. Tämä mahdollisti kokonaisvaltaisen koulutustarkastuksen NATO-standardien mukaisesti. Koulutustarkastuksessa arvioitiin yksikön osaamista, sopivuutta ja suorituskykyä kansainvälisiin tehtäviin.

"Koulutustarkastus on kokonaisuudessaan mennyt suunnitelmien mukaisesti. NRF-yksikön koulutus on ollut erittäin nousujohteinen ja yksikkö on pystynyt vastaamaan asetettuihin haasteisiin hyvin", koulutustarkastuksen johtaja Ilmavoimien esikunnasta kertoo (tiedotteessa ei johtajaa nimetä).

taceval4_net_ilmavoimat"Koulutuksen aikana yksikkö on oppinut toimimaan joukkona ja se näkyy positiivisesti toiminnassa. Erityisen iloinen olen ollut varusmiesten osaamisesta ja asennoitumisesta."

"Voisi sanoa että evaluointitilanteessa yksikkö asetetaan pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Samaan aikaan on useita eri tapahtumia, jotka yksikön tulee ratkaista. Niin pahaan tilanteeseen emme yksikköä saaneet, että se ei tilanteesta olisi selvinnyt."

Suomi on osallistunut NRF:n täydentävän toiminnan joukkopooliin vuodesta 2012 alkaen joka vuosi. Osallistuminen valmiusjoukkoihin kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien ja Ilmavoimien uskottavuutta, valmiutta ja kriisinhallintatehtävien edellyttämää kansainvälistä sotilaallista suorituskykyä sekä yhteensopivuutta. Opittuja taitoja hyödynnetään edelleen kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

taceval3_net_ilmavoimatValmiusvuoron aikana Ilmavoimilla tulee olla kyky perustaa ja lisäkouluttaa operaatioon lähetettävä kansainvälinen valmiusyksikkö, tehdä tarkastus tukikohta- ja toiminta-alueelle sekä johtaa valmiusyksikön huollon ja logistiikan tuki operaation aikana.

Ilmavoimien yksikkö voi valmiusaikanaan suorittaa erilaisia ilmasta ilmaan -operaatioita. Näitä ovat esimerkiksi lentokieltoalueen valvonta, tärkeän kohteen suojaaminen ilmasta tulevaa uhkaa vastaan sekä ilmaoperaation suojaaminen tai saattaminen.

Nopean toiminnan joukot ovat valmiusaikanaan 60 vuorokauden lähtövalmiudessa. Mahdollinen joukon käyttö esimerkiksi kriisinhallintaoperaatiossa vaatii erillisen kansallisen tason poliittisen päätöksen. Kansainvälisiin operaatioihin osallistuminen on valmiusyksikön tehtäviin koulutetuille vapaaehtoista.

Lue myös aiempia Lentoposti.fi -juttuja aiheesta: