Liikenneministeri Risikko: Lennokkien käyttö on osa liikenteen automatisaatiokehitystä

Paula_RisikkoLiikenneministeri Paula Risikko nosti EU:n liikenneministerien kokouksessa esille, että lennokkien asianmukaisesti säännelty ja turvallinen käyttö luo kasvua ja hyödyttää elinkeinoelämää, julkishallintoa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa niin Suomessa kuin muualla EU:ssa.

Liikenneministerit keskustelivat  Luxemburgissa 8. lokakuuta mm. miehittämättömien ilma-alusten UAV- ja RPAS-laitteiden eli niin sanottujen lennokkien siviilikäyttöä koskevasta komission tiedonannosta. Tiedonannossaan komissio esittelee ajatuksiaan siitä, kuinka lennokkien siviilikäyttöä tulisi säädellä EU-tasolla.

LVM_LOGOLennokkien käytön sääntelyssä tulisi EU:n mukaan pyrkiä yksinkertaisiin ja riskiperusteisiin sääntöihin. Yksityisyyden- ja tietosuojan turvaaminen on tärkeää, mutta lennokkeja varten ei tulisi kehittää erillistä sääntelyä, vaan soveltaa olemassa olevaa lainsäädäntöä.

Suomessa strategiaa miehittämättömien ilma-alusten siviilikäytölle valmistelee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Ensimmäinen siviilitoimija on jo aloittanut RPAS-ilma-alusten koelennot voimalinjojen tarkistuslennoilla Itä-Suomessa.

Liikenneministerien muita ilmailuaiheita kokouksessa olivat myös Euroopan yhteinäinen lennonjohtoalue eli Single European Sky ja sen SES 2+ -projektin eteneminen sekä Hollantilaisen delegaation tiedonanto Malaysian Airlinesin MH17-koneen turmasta.

Lue myös Lentoposti.fi:n aiempia uutisia siviilikäyttöisten miehittämättömien ilma-alusten lainsäädännön kehittämisestä sekä koelennoista Suomessa: