Jo 87% finnairilaisista säästösopimusten piiriin, jos matkustamohenkilöstön neuvottelutulos vahvistuu

Finnair_sharklet_ohilentoFinnair on hakenut menestyksekkäästi säästöjä uuden strategiansa tueksi tielle kohti kannattavuutta. Yhtiön työntekijöistä mahdollisesti 87 prosenttia on jo pian säästösopimusten piirissä. Viimeisin Finnairin saavuttama neuvottelutulos, joka koskee matkustamohenkilökuntaa odottaa vielä vahvistamista.

Finnair ilmoitti syyskuussa 2022 aloittavansa keskustelut henkilöstönsä kanssa muun muassa työehtojen muutoksista. Nyt säästösopimukset tai neuvottelutulokset on saavutettu kaikkien suurempien henkilöstöryhmien kanssa.

Aiemmin säästösopimusten piiriin ovat liittyneet lentäjät, toimistohenkilöstö sekä osa maapalveluista. Nyt helmikuun 2023 aikana on saavutettu neuvottelutulos myös matkustamohenkilökunnan kanssa.

"Matkustamohenkilökunnan osalta neuvottelutulos menee molempien osapuolien hallintojen päätettäväksi. Päätös tehdään lähipäivinä. Jos tulos vahvistetaan ennakoidusti tarkoittaa se sitä, että ulkoistukset Yhdysvaltain ja Thaimaan -reittien osalta eivät ole tarpeen", sanoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner tulosjulkistuksen yhteydessä.

Kyseinen alihankintasuunnitelma olisi voinut toteutuessaan johtaa pahimmillaan noin 450 työpaikan vähentymiseen Finnairin matkustamopalveluissa. Finnairin matkustamopalvelu työllistää Suomessa tällä hetkellä noin 1750 työntekijää.

"Tuloksen vahvistuessa 87 prosenttia Finnairin henkilökunnasta on tehnyt säästösopimuksen Finnairin tervehdyttämiseksi ja strategian tukemiseksi. He ovat mukana uudesssa kannustinohjelmassa", jatkoi Manner.

Finnair ilmoitti tammikuussa 2023 uudesta käteispohjaisesta Staff incentive plan 2023–2025 -kannustinohjelmasta, jonka piiriin kuuluvat kaikki Finnairin henkilöstöryhmät, jotka ovat säästösopimuksin antaneet panoksensa yhtiön yksikkökustannusten pienentämiseen.

Finnairin henkilökunnasta sopimusten ulkopuolella on siis vielä 13 prosenttia työntekijöistä. Mannerin mukaan heidän osaltaan luvassa on vaihtoehtoisia työnantajan säästötoimia, jotka ovat hyvin yhteismitallisia saavutettujen säästösopimusten kanssa.

Lue myös: